Вход за членове:

(16.04.2019)
КОДЕКС ЗА ДОБРА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че "Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар" е обнародван в Държавен вестник брой 32 от 16.04.2019 г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=136651


Oт Ръководството