Вход за членове:

(31.05.2019)
ПРОГРАМАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА
След направените промени в Устава на Българския ветеринарен съюз по време на Общото събрание на 30.03.2019 г., касаещи продължаващото ветеринарномедицинско обучение в България (ПВО), точно два месеца по-късно се осъществи дискусия по темата. На 30.05.2019 г. в Дома на БВС се проведе Кръгла маса на тема: „Продължаващото ветеринарномедицинско обучение в България и неговото регулиране чрез акредитационен съвет на БВС”. Домакин на събитието беше ръководството на БВС в лицето на председателя – д-р Трифон Цветков, на зам.-председателя – д-р Димитър Цанков и на гл. секретар – д-р Петър Дойчев. Работната среща беше уважена от зам.-министъра на МЗХГ – доц. д-р Янко Иванов, който взе активно участие и от директора на Центъра за оценка на риска по хранителната верига – проф. д-р Георги Георгиев. По време на обсъждането, продължило повече от 2 часа, участваха и преподаватели от двата ветеринарномедицински факултета, представители на някои от асоциациите и лекари от Областните колеги на БВС.
В началото на работната среща д-р Цветков разясни, че в продължение на 4 години се правят опити да стартира дейността по ПВО, която е неотменна част от работата на съсловната организация. „Със своето присъствие днес, Вие декларирате положително отношение към проблема и желание за разработване на програмата по ПВО. Едва сега постигнахме съгласие тя да стартира. Аз съм оптимист.”
Зам.-министър Иванов заяви: „Дойдох на тази работна среща за да засвидетелствам моята безрезервна подкрепа по тази тема. Виждам, че е узрял моментът.Въвеждане на системата за ПВО ще бъде голяма стъпка в европеизацията на нашата професия. Ветеринарната медицина е много динамична, бързо се развива и приобщава знания от различни области и ако един лекар не чете професионална литература, много бързо ще се депрофесионализира.” Той даде няколко примери с добри практики в областта на ПВО по света и апелира за организирането му в България, което ще сплоти професията.
Ветеринарните лекари, които имат отношение и опит с европейските стандарти в ПВО изказаха своето мнение и се стигна до оформянето на концепция за бъдещите действия у нас.
Д-р Мирослав Ямалиев – зам.-председател на БАВЛПЖ и д-р Теодора Карагеоргиева споделиха своя опит с дистанционната форма на обучение на Royal College of Veterinary Surgeons. Според тях ПВО в България трябва да е задължително, но с минимални критерии като изисквания и с определен гратисен период.
Д-р Влади Кирилов от БАВОТ представи немската и холандската системи за ПВО. Неговото предложение е за прилагане на по-либералната система в България по примера на Холандия и Румъния. Опитът на тези държави с ПВО е свързан с чисто имиджов подход в притежаването на сертификати за обучение.
Проф. д-р Първан Първанов, ръководителят на отдела за следдипломно обучение към ВМФ при Тракийския университет представи своята гледна точка и подчерта, че за ПВО в България е много важно да бъде унифицирано с европейското.
В дискусията се очерта рамката, отбелязаха се принципите на работа и се направиха първите стъпки към конкретни действия. Основната цел на срещата за обсъждане на идеи и мнения, както и приемане и утвърждаване на работна група, която по-късно да прерасне в Акредитационен съвет беше постигната. За председател на работната група беше избран д-р Георги Гавазов, а за членове – доц. д-р Звезделина Киркова, доц. д-р Тодор Маринков, д-р Лиляна Лазарова, д-р Димитър Яновски, д-р Теодора Карагеоргиева, д-р Ранко Георгиев, д-р Мила Бобадова и д-р Влади Кирилов. Този съвет ще участва в разработването на нормативната уредба, регламентираща системата на ПВО. Самата система ще се обсъжда и гласува на следващия Национален съвет на БВС, който ще избере и състава на Акредитационния съвет, с правомощия да координира, администрира и регистрира ПВО.

Текст и снимки: д-р Милена Кръстанова