Вход за членове:

(21.08.2019)
Изработване на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност
Уважаеми колеги,

На 20.08.2019г. в Дом на БВС, в кв.Дружба 2 се проведе разширено заседание на ръководството на БВС със целия състав на комисията по нормативни документи към Националния съвет, на което беше обсъдена позицията на Българския ветеринарен съюз, във връзка с изработването на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, изразена в писмо изх.№067/16.08.2019г. до зам.-министъра на земеделието, храните и горите доц.д-р Янко Иванов. Бяха дискутирани, обсъдени и разработени предложения на БВС във връзка с изпратения от МЗХГ проект на глава ІV от ЗВД. Ръководството на БВС ще спазва основния принцип за откритост и прозрачност, като своевременно ще информира, както го прави и до момента областните колегии, чрез техните председатели и национални представители. Приканваме всички колеги към активност и тези, които имат желание да изразят позиция по тази тема да се обръщат за информация към своите ръководства на областни колегии и мотивирано и аргументирано изпращат своите становища на официалния имейл на БВС.

Приложение: писмо №067/16.08.2019г.

От ръководството
 

Име на файла Размер Тип
Писмо до МЗХГ относно ЗВМД Изх.№067 от 16.08.19г. 930 Kb pdf