Вход за членове:

(29.09.2019)
Работна среща на ръководствата на БВС, МЗХГ и БАБХ


На 26.09.2019 г. в Колегиума на МЗХГ се проведе среща между председателя на НС на БВС – д-р Трифон Цветков и оперативното бюро на БВС с министъра на земеделието, храните и горите – Десислава Танева и новия изпълнителен директор на БАБХ – проф. д-р Паскал Желязков. На срещата присъстваха още: зам.-министър Янко Иванов, зам.-директора на ЦОРХВ – д-р Илиян Костов, зам.-изп. директор на БАБХ – д-р Цвятко Александров, директори на дирекции от МЗХГ и от БАБХ. Инициативата за разговора е на ръководството на БВС, като преди един месец беше отправена покана към министър Танева за работна среща в Дома на БВС. Целта на срещата беше обсъждане на предложения и мерки, свързани с организацията и контрола на ветеринарномедицинската дейност при съществуващото законодателство и изработване на концепция за промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Поставените въпроси от страна на БВС са:

1. Ролята и мястото на БВС като единствена и легитимна съсловна организация на упражняващите ветеринарномедицинската професия в Р. България, които са заложени в чл. 2 на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България и в чл. 25 на ЗВМД. Негативите за цялата гилдия се създават в резултат на тълкуванието, че съществуват две съсловни организации. БВС призовава МЗХГ и БАБХ да се спазят законовите разпоредби, касаещи упражняването на ветеринарномедицинската професия. Заявка за публично оповестяване на проблема след местните избори, в случай че няма съдействие от страна на МЗХГ.
2. Разграничаване на контролните и обслужващите функции на ветеринарномедицинската професия в България.
3. Нормативно и организационно в МЗХГ и БАБХ здравеопазването на животните не е приоритетно. Съществуват дублиране на функции и дейности в МЗХГ, БАБХ и ЦОРХВ.
4. Електронизация на системата за отчетност и контрол.
5. Липса на резултативен диалог между БВС и БАБХ.
6. Проблеми с програмата ВЕТИС.
Поставени казуси от страна на МЗХГ:
1. Възстановяване на правомощията, отнети на ветеринарномедицинските специалисти, както например правото да провеждат мероприятия по ДДД.
2. Заявка за по-строг контрол върху дейността на ветеринарните лекари, работещи по ДПП.
3. Представяне на списък на всички членове на БВС, които са и членове на Ловни дружинки.
4. Липсата на диалог и съдействие от регистрираните ветеринарни лекари в обстановка на епизоотията с АЧС.
5. По отношение на подготвяните промени в пакета нормативни документи, касаещи епизоотичната обстановка на АЧС – ще се даде възможност за предложения от страна на БВС по готвените промени в срок до 10.10.2019 г.
6. Постигане на единомислие при изказвания пред обществеността от страна на членовете на БВС.
В началото на срещата д-р Трифон Цветков заяви желанието на съсловната организация за открит и добронамерен диалог. Той заяви, че всички осъзнават отговорността в този труден момент за ветеринарномедицинската професия в България. „Смятам, че професията ни понесе много обвинения, голяма част от които са незаслужени. На някои места може да има и основание за тях. Благодаря, че по мое предложение, по време на Съвета по животновъдство, бяха допуснати да участват в епизоотичните комисии и председателите на Областните колегии на БВС, което имаше ефект. Там, където хората са на фокус има добър резултат.Д-р Цветков директно обяви, че съвместната дейност между него и д-р Илиев е била за решаване на проблемите. „Миналата година по моя покана дойде цялото ръководство на FVE, които излязоха с категоричното становище, че БВС е единствената легитимна съсловна организация. Нашата молба е да се изпълняват законите. Нямаме нищо против хората, членове на СВЛБ, но този съюз не е представителната част на гилдията. Друг парадокс е, когато ние организирахме четири протести за защита на съсловието, СВЛБ застанаха точно на противоположна позиция. Ако ние не направим първо тази важна стъпка, основа за единство на професията, няма да можем да осъществим следващите крачки в организацията и провеждането на промените в ЗВМД. В момента има много несправедливи обвинения към професията и всеки търси начин как да се оправдае.” Д-р Цветков зададе и риторичен въпрос към всички: „Относно екзотичните болести като Син език и Заразен нодуларен дерматит, как се справиха колегите на терена?” И отговори: „Справихме се, защото за тези болести има ваксини, БВС създаде необходимата организация и проведе имунопрофилактика, която ликвидира болестите. В конкретния случай за АЧС няма ваксина и на преден план изпъкнаха организационните слабости в борбата с тази епизоотия на всички институции, които имат отношение към този въпрос.”
Според думите на министър Десислава Танева кризата с АЧС е показала „тотален срив” на системата в България. „Три месеца бях на терена и имам преки впечатления. Трябваше да се обучавам и да обяснявам на хората какво трябва да правят. Това означава, че много звена по веригата са изчезнали. Правя поклон пред всички учени в системата – проф. Желязков, д-р Костов, проф. Георгиев и др. които единствени проявиха отговорност да разясняват за АЧС. Хората не са виновни, че не знаят нищо за АЧС. Виновни сме всички ние, за това.” Министър Танева заяви, че МЗХГ има времеви график и в момента действат няколко работни групи. Експертите от БАБХ са разработили три модули с чертежи на по-висока от сегашната биосигурност на личен двор, фамилна и индустриална ферма. Когато е готова концепцията ще бъдат поканени представители на БВС за обсъждане.
Становището на доц. Янко Иванов е че епизоотията от това лято е показала всички язви на професията. „И по вертикала и по хоризонтала липсва каквато и да е комуникация и субординация. Очевидно, тази система не работи. Ще я променим заедно. Порочната практика – всеки да си слага марки ще я прекратим веднъж завинаги. Дистанционното ветеринарномедицинско обслужване трябва да се ликвидира. За голямо съжаление ерозира доверието, което има нашата професия в обществените очи. Това, което всички осъзнахме на тази среща е, че имаме проблем и го идентифицирахме. Сега трябва да режем до здраво. И то ще го направим заедно”.
Д-р Илиян Костов обяви: „Първото нещо, което трябва да се направи е създаване на рамката, чрез промяна в ЗВМД и смятам, че това обединение, за което всички говорим, ще си дойде по естествен път. Без да обединим цялата професия, ние не сме в полза на т.нар. управление на риска.”
Проф. д-р Паскал Желязков изрази и своята позиция: „Не знам по каква причина съюзите станаха два, но единственият легитимен съюз е Българският ветеринарен съюз, регистриран със закон. Ние със собственото си бездействие сами си унищожихме професията. Агенцията ще изготвя само работещи документи, като някои от тях ще бъдат създадени заедно с БВС.”
Като обобщение на срещата всички присъстващи се обединиха за обща стратегия. Първата стъпка за решаване на проблемите във ветеринарномедицинската професия е спазване на ЗВМД и Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България. Полезното за срещата е, че се посочиха проблемите и участниците се съгласиха за бъдещо говорене в един глас на професионален език. Срещата приключи с взаимни уверения за партньорство между институциите и съсловната организация и спазване на принципа – „Който взема решение – той носи отговорност”.

Текст и снимка: д-р Милена Кръстанова