Вход за членове:

(05.11.2019)
ВАЖНО!!!
Уважаеми колеги,

На страницата на Министерство на земеделието, храните и горите  в раздел "Нормативни актове" и под раздел "Проекти на нормативни актове" www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/ е публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност за междуведомствено обсъждане.

Във връзка с изработването на СТАНОВИЩЕ на БВС, СПЕШНО изпратете вашите конкретни предложения и аргументирани мотиви за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност на официалния имейл на БВС - bvsbg@abv.bg в срок до 12.11.2019г. (вторник), за да може Комисията по нормативни документи да изготви и предложи становище за утвърждаване от НС на БВС.

От Ръководството