Вход за членове:

(18.11.2019)
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
Уважаеми колеги,

Публикуваме СТАНОВИЩЕ на БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност утвърдено с Решение №2 на Националния съвет на БВС.

От Ръководството

Име на файла Размер Тип
Становище на БВС относно ЗИД ЗВД с Вх.номера от МЗХГ и БАБХ Изх.N077 от 18.11.2019 6 Mb pdf