Вход за членове:

(19.03.2020)
ВАЖНО!!! COVID-19!!!
 
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС - ВСИЧКИ

Уважаеми колеги,

Публикуваме информация относно съвместно изявление от 19.03.2020г. на световната здравна организация за здравеопазване на животните ( OIE ) и световната ветеринарна асоциация ( WVA ) относно пандемията COVID-19 и Заповед № РД11-717 на Изп.-директор на БАБХ от 18.03.2020г.

В цитираната Заповед № РД11-717/18.03.2020г.  т.7 "Дейността по здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите да бъде организирана, по начин по който да не изостават регулярните дейности и при спазване на мерките за безопастност." В така формулирания текст не е указано да се извършват ли имунопрофилактични мероприятия съгласно имунопрофилактината програма, което създава различно тълкуване и изпълнение на противоепидемичните мерки на националния оперативен щаб.

Моля информирайте на официалния имейл адрес на БВС - bvsbg@abv.bg на територията на вашата ОК какви имунопрофилактични дейности са извършени след 14.03.2020г. , когато е публикувана на сайта на БВС информация относно въведеното извънредно положение на територията на Република България и изпълнение на противоепидемичните мерки и указанията на националния оперативен щаб.

От Ръководство

Име на файла Размер Тип
COVID-19 513 Kb pdf
заповед БАБХ - РД11-717 - 18.03.2020 441 Kb pdf