Вход за членове:

(23.03.2020)
ВАЖНО!!! COVID-19!!!

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БВС

Уважаеми колеги,

С решение от 13.03.2020г. на Народното Събрание е обявено извънредно положение на територията на Република България относно разпространението на коронавирус COVID-19 и в тази връзка е издадена Заповед №РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването относно противоепидемичните мерки, които следва да се спазват на територията на цялата страна.
На 19.03.2020г. на сайта на БВС-раздел „Актуално“ публикувахме информация относно съвместно изявление на световната здравна организация за здравеопазване на животните ( OIE ) и световната ветеринарна асоциация ( WVA ) във връзка с пандемията COVID-19.
Днес 23.03.2020г. получихме писмо от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Янко Иванов относно извършване на ветеринарномедицински дейности по време на пандемията от COVID-19 и предприемане на мерки по границите на ЕС за осигуряване на стоки.
Информирам Ви, че всички регистрирани ветеринарни лекари са длъжни да организират своята дейност в съответствие с публикуваните противоепидемични мерки и указанията от писмото на Зам.-министъра на МЗХГ.

Приложения
- Писмо от МЗХГ Изх.№91-273/23.03.2020г.
- Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID- 19 и с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите;
- Тема: Домашните животни не могат да ви заразят с новия коронавирус COVID-19
- Писмо от МЗХГ с Изх.62-209/24.03.2020г. относно СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БИОСИГУРНОСТ, ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ И МЕРКИТЕ НАЛОЖЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

Име на файла Размер Тип
Писмо от МЗХГ COVID-19-23.03.2020 204 Kb pdf
Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID- 19 и с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите 731 Kb pdf
ТЕМА: ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ НЕ МОГАТ ДА ВИ ЗАРАЗЯТ С НОВИЯ КОРОНАВИРУС 764 Kb pdf
Писмо от МЗХГ Изх.№62-209/24.03.2020г. относно спазване на изискванията за биосигурност, препоръките на Националния оперативен щаб и мерките наложени със Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с разпространението на COVID-19. 237 Kb pdf