Вход за членове:

(14.05.2020)
Списание " Ветеринарна практика" брой 2
 Новото издание на сп. "Ветеринарна практика" е особено актуално с темата на броя и позицията на ветеринарномедицинската наука, относно COVID-19. В брой 2 за 2020 г. ще прочетете:
- ексклузивно интервю с проф. д-р Радка Аргирова - световнопризнат вирусолог и тясно свързана с ветеринарната медицина;
- тема на броя - COVID-19 и ветеринарномедицинската професия - зоонозния произход на SARS-CoV-2, преминаването на междувидовата бариера, научните, медицинските и обществените предизвикателства и опитът на ветеринарните лекари с коронавирусите;
- страниците на БВС са изпълнени с факти, обстоятелства и изявления на нашите колеги, подредени фактологически и хронологично, свързани с исканите оставки на изпълнителния директор на БАБХ - проф. д-р Паскал Желязков и зам.-министъра на МЗХГ - доц. д-р Янко Ивинов;
- интервю с новия декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет - доц. д-р Тодор Стоянчев;
- със скалпел и перо - д-р Ячо Кабаивански - наш колега и баща на Райна Кабаиванска;
- профилът на д-р Явор Веселинов - ветеринарен лекар от практиката и известен писател

- и още теория, практика и спомен за големите - проф. Хараламбиев и проф. Ковачев.

Сп. „Ветеринарна практика” се разпространява и електронно чрез интерактивна дигитална платформа online.fliphtml5.com/uvnaz/osbp/ .

Приятно четене!