Вход за членове:

(25.06.2020)
Списание " Ветеринарна практика" брой 3
След високия читателски интерес на предишното ни издание с тема: COVID-19 и ветеринарномедицинската професия, редакционният съвет реши чрез настоящия брой да насочи по-конкретно вниманието към българския опит и познания върху коронавирусните инфекции по животните. С акад. Ангел Гълъбов разговаряхме по темата и в ексклузивното интервю ще прочетете компетентното му мнение. Д-р Мелина Влайкова ни разказа как пребори COVID-19 и как стана една от „спасените-спасители”. Доц. д-р Чавдар Филипов положи труд за да събере историческите данни и създаде своеобразен алманах, за да знаем и да помним, че българските учени имат голям принос в: научно-изследователската и развойна дейност; лабораторната диагностика и производството на имунологични препарати и диагностикуми, свързани с коронавирусите. Коронавирозата при конете описаха проф. д-р Илия Цачев и студентката Ивяна Иванова. Опитност и знания произтичат и от статията на проф. д-р Ангел Мотовски за груповия имунитет.

Въвеждането на ветеринарната телемедицина е неизбежен процес в революцията при предоставянето на съвременни услуги. В рубриката на FVE представяме позицията и препоръките на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа, относно телемедицината. Страниците на БВС съдържат: коментар на Управителния съвет на Българската асоциация на ветеринарните лекари, практикуващи с продуктивни животни по становището на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева; полагането на стабилни основи на отношенията между БВС и дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти” към БАБХ за създаване на добри ветеринарномедицински лекарски практики при използването на антимикробни средства и инфографика за разумна и отговорна употреба на антибиотиците при животните. В „Теория и практика” ще прочетете статиите за криптоспоридиозата при преживните животни и профилактичната и стимулиращата растежа активност на фуражни добавки при подрастващи прасета. Д-р Марина Иванова представя на практика програмата за елиминиране на беса в Мианмар. Разглеждаме профила и творчеството на д-р Сибила Попова, за която професията е постоянно надграждане на познанията. Д-р Асен Аврамовпоет, писател и…радиожурналист е личността „Със скалпел и перо”.

Приятно четене!
Д-р Милена Кръстанова