Вход за членове:

(29.07.2020)
Решения от заседание на ДФ "Земеделие"
Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков с Изх.№082/24.07.2020г. до Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева с Вх.№62-384/24.07.2020г. и Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"-РА г-н Васил Грудев с Вх.№02-6200/24.07.2020г., публикуваме решения от заседанието на Управителния съвет на ДФ "Земеделие" , съгласно Протокол № 160 от 27.07.2020 г.

От Ръководството

Име на файла Размер Тип
Решения от протокол 160 от 27.07.2020г на ДФЗ 357 Kb pdf