Вход за членове:

(15.09.2020)
Отговор на писмо на БВС до МС и МЗХГ
Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо Изх.№083/27.08.20г. от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов с вх.№08.02-37/27.08.20г.и Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева с вх.№64-421/27.08.20г., публикуваме отговор от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Янко Иванов с вх.№365/15.09.2020г.

От Ръководството

Име на файла Размер Тип
Писмо от МЗХГ подпомагане РВЛ 1 Mb pdf