Вход за членове:
Актуално
«12»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(21.08.2019)
Уважаеми колеги,

На 20.08.2019г. в Дом на БВС, в кв.Дружба 2 се проведе разширено заседание на ръководството на БВС със целия състав на комисията по нормативни документи към Националния съвет, на което беше обсъдена позицията на Българския ветеринарен съюз, във връзка с изработването на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, изразена в писмо изх.№067/16.08.2019г. до зам.-министъра на земеделието, храните и горите доц.д-р Янко Иванов. Бяха дискутирани, обсъдени и разработени предложения на БВС във връзка с изпратения от МЗХГ проект на глава ІV от ЗВД. Ръководството на БВС ще спазва основния принцип за откритост и прозрачност, като своевременно ще информира, както го прави и до момента областните колегии, чрез техните председатели и национални представители. Приканваме всички колеги към активност и тези, които имат желание да изразят позиция по тази тема да се обръщат за информация към своите ръководства на областни колегии и мотивирано и аргументирано изпращат своите становища на официалния имейл на БВС.

Приложение: писмо №067/16.08.2019г.

От ръководството


(14.08.2019)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо до Председателя на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Община Велико Търново г-н Панов, във връзка с изявление направено пред журналисти на 09.08.2019г. в гр.Велико Търново.

От Ръководството(30.07.2019)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме видеоматериала от проведения на 29.07.2019 г. Консултативен съвет по животновъдство в МЗХГ г., на който Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков изказа становището на БВС, касаещо проблемите във ветеринарномедицинската професия.

https://www.facebook.com/desitanevagerb/videos/2418410238440273/?t=39

Д-р Трифон Цветков анализира ситуацията с АЧС и посочи критичните точки в интервю на Маргарита Димитрова за Канал 3.

http://kanal3.bg/news/comments/101586-D-r-Trifon-Cvetkov%253A--Svinete-mryaha-ot-glad-prez-1991-g.%252C--sega-gi-unishtodzava-zarazata(10.07.2019)

Приложено публикуваме:

Становище на Българския ветеринарен съюз по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от н.п. Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г., № 954-01-44.

От Ръководството(20.06.2019)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме новия брой на сп. „Ветеринарна практика“. Можете да го разгледате в дигиталният му вариант на този линк: http://online.fliphtml5.com/uvnaz/slrj/

Всички броеве на списание „Ветеринарна практика“ са качени на сайта на БВС в раздел сп. „Ветеринарна практика“.

Изпращайте Вашите клинични случай и публикации на имейл адреса на редакцията vetpractice2019@gmail.com.

Разчитаме на Вашата активност заедно да създаваме всеки един брой.

От Ръководството

(31.05.2019)
След направените промени в Устава на Българския ветеринарен съюз по време на Общото събрание на 30.03.2019 г., касаещи продължаващото ветеринарномедицинско обучение в България (ПВО), точно два месеца по-късно се осъществи дискусия по темата. На 30.05.2019 г. в Дома на БВС се проведе Кръгла маса на тема: „Продължаващото ветеринарномедицинско обучение в България и неговото регулиране чрез акредитационен съвет на БВС”. Домакин на събитието беше ръководството на БВС в лицето на председателя – д-р Трифон Цветков, на зам.-председателя – д-р Димитър Цанков и на гл. секретар – д-р Петър Дойчев. Работната среща беше уважена от зам.-министъра на МЗХГ – доц. д-р Янко Иванов, който взе активно участие и от директора на Центъра за оценка на риска по хранителната верига – проф. д-р Георги Георгиев. По време на обсъждането, продължило повече от 2 часа, участваха и преподаватели от двата ветеринарномедицински факултета, представители на някои от асоциациите и лекари от Областните колеги на БВС.
В началото на работната среща д-р Цветков разясни, че в продължение на 4 години се правят опити да стартира дейността по ПВО, която е неотменна част от работата на съсловната организация. „Със своето присъствие днес, Вие декларирате положително отношение към проблема и желание за разработване на програмата по ПВО. Едва сега постигнахме съгласие тя да стартира. Аз съм оптимист.”
Зам.-министър Иванов заяви: „Дойдох на тази работна среща за да засвидетелствам моята безрезервна подкрепа по тази тема. Виждам, че е узрял моментът.Въвеждане на системата за ПВО ще бъде голяма стъпка в европеизацията на нашата професия. Ветеринарната медицина е много динамична, бързо се развива и приобщава знания от различни области и ако един лекар не чете професионална литература, много бързо ще се депрофесионализира.” Той даде няколко примери с добри практики в областта на ПВО по света и апелира за организирането му в България, което ще сплоти професията.
Ветеринарните лекари, които имат отношение и опит с европейските стандарти в ПВО изказаха своето мнение и се стигна до оформянето на концепция за бъдещите действия у нас.
Д-р Мирослав Ямалиев – зам.-председател на БАВЛПЖ и д-р Теодора Карагеоргиева споделиха своя опит с дистанционната форма на обучение на Royal College of Veterinary Surgeons. Според тях ПВО в България трябва да е задължително, но с минимални критерии като изисквания и с определен гратисен период.
Д-р Влади Кирилов от БАВОТ представи немската и холандската системи за ПВО. Неговото предложение е за прилагане на по-либералната система в България по примера на Холандия и Румъния. Опитът на тези държави с ПВО е свързан с чисто имиджов подход в притежаването на сертификати за обучение.
Проф. д-р Първан Първанов, ръководителят на отдела за следдипломно обучение към ВМФ при Тракийския университет представи своята гледна точка и подчерта, че за ПВО в България е много важно да бъде унифицирано с европейското.
В дискусията се очерта рамката, отбелязаха се принципите на работа и се направиха първите стъпки към конкретни действия. Основната цел на срещата за обсъждане на идеи и мнения, както и приемане и утвърждаване на работна група, която по-късно да прерасне в Акредитационен съвет беше постигната. За председател на работната група беше избран д-р Георги Гавазов, а за членове – доц. д-р Звезделина Киркова, доц. д-р Тодор Маринков, д-р Лиляна Лазарова, д-р Димитър Яновски, д-р Теодора Карагеоргиева, д-р Ранко Георгиев, д-р Мила Бобадова и д-р Влади Кирилов. Този съвет ще участва в разработването на нормативната уредба, регламентираща системата на ПВО. Самата система ще се обсъжда и гласува на следващия Национален съвет на БВС, който ще избере и състава на Акредитационния съвет, с правомощия да координира, администрира и регистрира ПВО.

Текст и снимки: д-р Милена Кръстанова

 (16.04.2019)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Информираме Ви, че "Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар" е обнародван в Държавен вестник брой 32 от 16.04.2019 г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=136651


Oт Ръководството


(22.03.2019)
На 21.03.2019 г. в Големия колегиум на Министерството на земеделието, храните и горите се проведе среща между ръководствата на МЗХГ, Българската агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз. Тя е във връзка с извършени проверки в страната от екипи на МЗХГ за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите (НППНКЛБЖЗ) и идентификацията на животните и пчелините. Те бяха извършени в шест области на страната, избрани на случаен принцип. Проверките установиха някои несъответствия, касаещи идентификацията на животните.

От МЗХГ присъстваха министърът – Румен Порожанов, зам.-министърът – доц. д-р Янко Иванов, директори на дирекции и експерти. От страна на Българската агенция по безопасност на храните участваха изпълнителният й директор – д-р Дамян Илиев, директорът на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите” – д-р Георги Чобанов, директорът на дирекция „Информационни технологии, информационни системи и комуникационно осигуряване” – инж. Тончо Вачев, директорът на дирекция „Правна” – Анита Пашова и експерти от Агенцията. Управителният съвет и председателите на областните колегии (ОК) на Българския ветеринарен съюз взеха активно участие в дискусията.

В началото на срещата министър Румен Порожанов представи накратко данните от проверките и заяви, че е изключително важно да се предприемат адекватни и бързи мерки за привеждане на сектора в съответствие с нормите. Той подчерта, че всички животни трябва да бъдат регистрирани. Предвид епизоотичната обстановка в страната, министърът отбеляза, че трябва да се обърне сериозно внимание и на свинете в обектите тип „заден двор“. Министър Порожанов обеща съдействие, ако се налагат промени в нормативната уредба. От своя страна, представителите на Българския ветеринарен съюз изразиха желание и воля за промяна.

Зам.-министърът доц. Иванов перифразира поговорката „На каца мед и лъжичка катран стига” за да опише създалата се ситуация. Той обобщи, че отговорността е съвместна – и на фермерите и на ветеринарните лекари. Доц. Иванов каза: „Ако системата произвежда грешки, тя ще ги произвежда системно” и апелира за търсене на решения, които да са реално осъществими.
Във връзка с установените несъответствия д-р Илиев обяви, че отговорните за констатираните грешки ще бъдат проверени и ще им се потърси отговорност. Той изслуша внимателно всички ветеринарни лекари, работещи на терена и адмирира предложенията им за конкретни мерки за отстраняване на несъответствията с готовност за нормативни промени.
Председателят на НС на БВС – д-р Трифон Цветков поиска констатациите, заключенията и препоръките от проверките и гарантира за предприемането на адекватни действия от страна на Съюза. „Ще потърсим индивидуална отговорност на тези колеги, които недобросъвестно упражняват професията”.


Най-оживени в своите изказвания от страна на БВС бяха: д-р Тодор Тодоров от ОК Варна, д-р Трайко Алчев от ОК Стара Загора, д-р Петър Дойчев – гл. секретар на БВС, д-р Мирослав Първанов от ОК Враца, д-р Пламен Конов от ОК Бургас, д-р Димитър Пампоров от ОК Смолян, д-р Владимир Солаков от ОК Силистра, д-р Милчо Кнежански от ОК Плевен и д-р Анатоли Замфиров от ОК София.
Поисканите идеи за решаване на съществуващите проблеми бяха дадени много бързо от няколко колеги. Изключително точен в своята реална преценка и на база добра практика своите съвети отправи д-р Първанов. Той посочи и някои от причинителите на наболелите въпроси, а именно обезвреждането на умрелите животни, движението на животни, субсидирането на животни, които не са на стопанско значима възраст и на които, не са извършени мерките по НППНКЛБЖЗ.

Д-р Първанов уверено заяви: „Една система работи толкова по-добре, колкото е по-улеснена.”

По време на дискусията се взе решение до 29 март 2019 г. от БВС да се изпращат писмени предложения до БАБХ за решаване на проблемите. След това ще бъде формирана работна група, която да обобщи предложенията и да набележи конкретни действия.

Текст и снимки: д-р Милена Кръстанова


 


(12.02.2019)
      В изпълнение на програмата за сътрудничество, съсловните организации на ветеринарните лекари на Република България и Република Македония организират провеждането на два съвместни ветеринарномедицински конгреса по актуални теми с участие на български и македонски лектори.
      Ръководството на БВС има огромната чест да покани всички ветеринарни лекари за участие в първия съвместен ветеринарномедицинкси конгрес, който ще се проведе в Република Македония в гр. Струмица, хотел „Сириус “ на 15 и 16 Март 2019 г. съгласно утвърдената програма.


(01.02.2019)

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

публикуваме писмо изх.№011/01.02.2019г. от Председателя на НС на БВС до Зам.министъра на МЗХГ във връзка с неприетата НППНКЛБЖЗ 2019-2021г.(02.01.2019)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Публикуваме Писмо изх. № 001/02.01.2019 г. от Председателя на НС на БВС до Министъра на МЗХГ.

От Ръководството«12»