Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(25.02.2019)
Събрание

На основание Чл . 17 (2) от ЗСОВЛ , свиквам  събрание на ОК на БВС - Русе . Събранието ще се проведе от 13 часа на 25.02.2019 г . в Дома на Науката и Техниката в гр . Русе Пр

 

Председател на ОК Русе

Д-р Севил Караманова(05.08.2014)
Извънредно събрание на ОК
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам извънредно отчетно-изборно събрание на ОК на БВС Русе , при следния дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет относно изпълнението на решенията на НС.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на Председател или ново ръководство на ОК на БВС Русе..
4. Разни.

Събранието , ще се проведе на 11.09.2014 г. от 13.00 часа в гр.Русе , в Дома на Науката и Техниката.

05.08.2014 г. Председател на ОК на БВС Русе:…………..
гр.Русе / Д-р Светлин Савов /(16.02.2013)
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам годишно редовно отчетно-изборно събрание на ОК на БВС Русе , при следния дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на ново ръководство на ОК на БВС Русе..
4. Избор на делегати за ОС на БВС .
5.Разни.
Събранието , ще се проведе на 07.03.2013г. от 13.00 часа в гр.Русе , в Дома на Науката и Техниката.

16.02.2013 г. Председател на ОК на БВС Русе:…………..
гр.Русе / Д-р Светлин Савов /
(17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!

(15.11.2019)
17.11.2013(15.11.2019)