Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(30.03.2020)
Регистрирани ветеринарни лекари, които съгл.чл.137б ал.1 от ЗВД са определени за обслужване на регистрирани лични стопанства.(25.02.2019)
Събрание

На основание Чл . 17 (2) от ЗСОВЛ , свиквам  събрание на ОК на БВС - Русе . Събранието ще се проведе от 13 часа на 25.02.2019 г . в Дома на Науката и Техниката в гр . Русе Пр

 

Председател на ОК Русе

Д-р Севил Караманова(05.08.2014)
Извънредно събрание на ОК
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам извънредно отчетно-изборно събрание на ОК на БВС Русе , при следния дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет относно изпълнението на решенията на НС.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на Председател или ново ръководство на ОК на БВС Русе..
4. Разни.

Събранието , ще се проведе на 11.09.2014 г. от 13.00 часа в гр.Русе , в Дома на Науката и Техниката.

05.08.2014 г. Председател на ОК на БВС Русе:…………..
гр.Русе / Д-р Светлин Савов /(16.02.2013)
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам годишно редовно отчетно-изборно събрание на ОК на БВС Русе , при следния дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на ново ръководство на ОК на БВС Русе..
4. Избор на делегати за ОС на БВС .
5.Разни.
Събранието , ще се проведе на 07.03.2013г. от 13.00 часа в гр.Русе , в Дома на Науката и Техниката.

16.02.2013 г. Председател на ОК на БВС Русе:…………..
гр.Русе / Д-р Светлин Савов /
(17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!

(06.06.2020)
Общо събрание

На основание чл.17, ал.2 от ЗСОВЛ, свиквам Общо събрание на ОК на БВС Русе. Събранието ще се проведе на 17.02.2020 г. от 13.00 часа в Дома на науката и техниката, бул."Придунавски" 6, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Областния съвет през 2019г.

2.Отчет за дейността на ОККПЕ през 2019г.

3.Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС - 28.03.2020г.

4.Определяне на поименния списък на регистрираните ветеринарни лекари(РВЛ), които ще изпълняват мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. в регистрираните животновъдни обекти тип "заден двор" по населени места за тириторията на всяка Община и Област.

5.Разни

 

Председател на ОК Русе

д-р Севил Караманова

 (06.06.2020)
17.11.2013(06.06.2020)