Вход за членове:
Решения на областния съвет

 
Декларация
Декларация
на
ОК на БВС-Русе

Днес 19.09.2013г. на проведен Областен Съвет в разширен състав на Областна колегия на БВС, членовете декларират следното:
Практикуващите ветеринарни лекари от Област Русе открито заявяват, че няма как и практически е невъзможно изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма за 2013г.. Причините за това са следните:
1.Липса на реално технологично време в оставащите 3 месеца да се изпълни процедурата , описана в Заповед РД 11-946 от13.09.2013 г . на изпълнителният директор на БАБХ и същевременно да се изпълнят мероприятията по Държавната профилактична програма за 2013 г. Подписването на индивидуален договор с всеки един фермер е процес , който изисква време . Собствениците на селскостопански животни трябва да са запознати с условията на предлаганите договори и това , че по смисъла на действащото законодателство подписването на такъв договор с ветеринарен лекар е тяхна грижа и задължение .
2.Условията, които се предлагат в индивидуалните и договорите с БАБХ, базирани на Указания за схема на държавна помощ са неприемливи по следните причини:
-създават се условия за непълно покритие на поголовието от животни в страната , което крие висок епизоотичен риск, за който има вероятност в последствие да бъдат обвинени ветеринарните лекари;
-в съдържанието на предложените за подписване договори има текстове, които фермерите подписвайки ги фактически декларират неверни данни;
-в договора между ОДБХ и практикуващия ветеринарен лекар в Чл.3,т.6,т.7 се въвежда т.н. коефициент на редукция, който създава неяснота в колегията какво точно ще получим за свършената от нас работа и разходите които сме направили за да изпълним мероприятията по Държавната профилактична програма за 2013 г . , въпреки че има утвърдена Тарифа от Министерски съвет за 2013 г .,
-ние сме категорично против да плащаме в аванс или да преминават през нашите фирми , сумите за разплащане на ДФЗ с лабораторийте . Такова условие за нас е икономически необосновано и ще е причина за някои колеги да се откажат да работят по изпълнение на мерките на Държавната профилактична програма за 2013 г.
-никой от нас не е виждал споразомението между БАБХ и ДФЗ във вид на документ , подписан и заверен от двете страни . На базата на този документ се крепи цялата процедура , описана в горепосочената заповед и заплащането което ще получим за извършените от нас дейности по ДПП и ПНЛБЖПредседател на ОК ..............................


/ Д-р Светлин Савов /.


Име на файла Размер Тип
Име на документа 25 Kb doc