Акредитационен съвет

default

Акредитационен съвет

Основната цел на Акредитационния съвет е осъществяване на качествено продължаващо обучение на ветеринарните лекари в България чрез лесен достъп до знания и информация, новости и методи във ветеринарната медицина. Продължаващото следдипломно образование на ветеринарните лекари е неделима част от европейското образование.
Поддържане на непрекъснатото професионално развитие на практикуващите ветеринарни лекари в България в системата на ПВО се реализира чрез тясно сътрудничество с ветеринарномедицинските факултети, регистрираните асоциации по направления и интереси в областта на ветеринарната медицина в България и други.

Акредитационният съвет към Българския ветеринарен съюз е със статут на основен ръководен орган в системата на продължаващото ветеринарномедицинско обучение и на пряко подчинение на Националния съвет на БВС.
Дейността му е свързана с координиране, приемане и актуализиране на годишна програма за ПВО, и администриране, регистриране  и отчитане на ПВО пред НС на БВС.

 

Състав

  • Д-р Георги Гавазов -председател
  • Доц. д-р Звезделина Киркова, д.в.м.  
  • Доц. д-р Красимира Генова, д.в.м.
  • Д-р Лиляна Лазарова-Донева
  • Д-р Влади Кирилов
  • Д-р Димитър Димитров
  • Д-р Теодора Ямалиева
За информация и контакти: as.bvsbg@gmail.com