Архив 2019

default
ДОСТОВЕРНИЯТ ИЗТОЧНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Списание „ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА” е специализираното издание за професионална информация на всички български ветеринарни лекари

През януари 2019 г. Националният съвет на Българския ветеринарен съюз взема решение сп. „Ветеринарна практика” да бъде печатния му орган. Основните функции на списанието са: информиране, общуване, коментиране, рекламиране, формиране и изразяване на мнение, показване на различни гледни точки, съдействащи за утвърждаване на високия професионализъм и авторитет на ветеринарните лекари. Всеки брой включва разнообразно съдържание.
Списание „Ветеринарна практика” е достоверният източник на професионална информация за всички български ветеринарни лекари. С цел високо ниво на публикациите, редакционният съвет обсъжда всички научни, популярни и приложни статии преди публикуването им. Научните статии преминават предварително научно рецензиране от най-авторитетните учени. Списанието е регистрирано в Националната агенция за международни стандартни номера и е включено в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. Всяка оригинална статия, отпечатана в списанието носи на автора оценъчни точки за публикацията.
Освен като издание, отпечатвано 6 пъти в годината, сп. „Ветеринарна практика” се разпространява и електронно чрез интерактивна дигитална платформа (http://online.fliphtml5.com/uvnaz/un). Рекламните страници популяризират актуалните ветеринарномедицински продукти или услуги сред професионалната аудитория. Така компаниите имат възможност за осъществяване на пряка комуникация със своите потенциални клиенти.
Страницата на списанието във Фейсбук представлява голяма общност от специалисти, които се интересуват от съвременната ветеринарна медицина. На тях се публикуват новини, интересни факти, постижения, информация за новите броеве на списанието. Някои от публикациите достигат до около 16 000 потребители.

https://www.facebook.com/Списание-Ветеринарна-практика-Veterinary-Practice-1190792037712058/