Събития

default

БВС СЕ ВКЛЮЧИ В ЧЕСТВАНИЯТА ЗА 100 ГОДИНИ ВИСШЕ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

1
28Април
2023
Председателят на НС на БВС – д-р Цанков, заедно с ректора на ЛТУ и декана на ФВМ, София посадиха дърво в двора на Лесотехническия университет
Днес на тържествено честване на 100-годишнината от откриването на Ветеринарномедицински факултет към Софийския университет участие взеха и председателят и зам.-председателят на Българския ветеринарен съюз – съответно д-р Димитър Цанков и д-р Димитър Яновски.
От името на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз, д-р Цанков поднесе красива кошница с цветя на декана доц. Генова и поздрави ректорското и деканското ръководство, преподавателите, студентите и гостите с емоционално слово.
„Българското висше ветеринарномедицинско образование продължава да пише своята вековна история за възход на нашата благородна и почитана професия. Искрено вярвам, че академичната общност, институциите и съсловната организация имат сили заедно да превъзмогнат всички предизвикателства, които стоят днес пред нас. Имаме една визия и можем да говорим с един глас за благоденствието на ветеринарномедицинската професия. Пожелавам на всички да бъдат здрави и удовлетворени от своите ползотворни действия, за да имаме днес съвременен и образцов облик на нашата значима професия като лечители на животните, защитници на хуманното отношение към тях и основна опора на опазването на общественото здраве. Честит празник!“
Основен акцент на събитието, в което се включи и д-р Цанков беше посаждането на дърво в двора на Лесотехническия университет в почит на 100-годишнината на висшето ветеринарномедицински образование в България и с послание професията ни да пребъде.