Актуално

default

Важно

30.01.2023
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС - ВСИЧКИ

Уважаеми колеги,

На основание Решение №9 от заседанието на НС на БВС проведено на 10.12.2022г., днес 30.01.2023г. на официалния имейл на Съюза получихме и публикуваме:

- Програма: „НИЕ ВИ ЧУВАМЕ !” с проект на управление от кандидата за Председател на Националния съвет на БВС, д-р Трайко Панов Алчев

Напомняме, че срока за публикуване на програмите на екипите кандидати за ръководни органи в БВС е до 31.01.2023г.
 

Паулина Станимирова
Адм.секретар на НС на БВС

Програма: "Ние ви чуваме 388.39 KB (pdf) Свали