Събития

default

ВОДЕЩИ СВЕТИЛА ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА НА КОНГРЕС В БЪЛГАРИЯ С УЧАСТИЕТО НА НАД 500 ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ

1
18Ноември
2023
На 17 и 18 ноември 2023 г. в Златни пясъци, България се проведе IV образователен конгрес на Българския ветеринарен съюз с международно участие. Домакините от БВС и над 500 ветеринарни лекари и студенти по ветеринарна медицина от цялата страна посрещнаха 11 международни лектори от 6 държави с традиционна фолклорна музика. Поводът за този значим конгрес е 15-годишнината от учредяването на съсловната организация на ветеринарните лекари в България. Народните изпълнители – Йордан Радулов и Ташо Ташев развълнуваха участниците със своето традиционно фолклорно изпълнение, а лекторите от Америка, Турция, Германия, Чехия, Румъния и България отчетоха гостоприемството на българите и изразиха своята благодарност с бурни аплодисменти.
При откриването на Конгреса председателят на Националния съвет на БВС – д-р Димитър Цанков отправи ясното послание, че този тип мащабни професионални мероприятия са от съществено значение за продължаващото ветеринарномедицинско обучение и една от целите на БВС за професионална и личностна подкрепа на своите членове. Д-р Цанков благодари на всички участници за високия интерес към Конгреса и пожела успешна дейност: “Убеден съм, че форумът ще стимулира Вашия практически интерес и научно любопитство при ползотворните срещи и дискусии!
Официални гости на събитието бяха председателят и президентът на Ветеринарната камара на Р. Северна Македония, съответно д-р Жарко Михайловски и д-р Томислав Николовски. В словото си д-р Михайловски наблегна на близкото приятелство и безрезервна подкрепа между ръководствата на двете съсловни организации – на Р. България и Р. Северна Македония и изключителната колегиалност между ветеринарните лекари от двете страни. В жест на тези отношения д-р Михайловски подари на д-р Цанков медальон от XIX век, който се е употребявал като орнамент и украса на народна носия в Охридския регион.
Модераторът на Конгреса – д-р Милена Кръстанова (главният редактор на сп. „Ветеринарна практика“) обяви, че по време на двудневният образователен конгрес организаторите и лекторите са предвидили освен обучение и професионални дискусии по актуалните ветеринарномедицински теми, касаещи както домашните любимци, така и продуктивните животни и възможност за размяна на контакти и опит с водещи светила в направленията: спешна ветеринарна медицина; вътрешни, кожни и инфекциозни болести и иновативни оперативни техники при дребни и едри животни. Програмата беше изпълнена с 19 лекции, представени от 11 международни лектори – едни от най-добрите учени и лекари от ветеринарномедицинската практика в света. В това число: д-р Луис Тело от Америка – директор на спешното отделение в „Cascade Veterinary Referral Center: Specialty and Emergency“ в Орегон, САЩ; проф. д-р Илия Цачев от България – ръководител на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” към Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора; доц. д-р Билдже Каан Текелиоглу от Турция – зам.-декан на Ветеринарномедицинския факултет в Турция; проф. д-р Александър Щарке от Германия – директор на Клиниката за преживни животни и свине при Факултета по ветеринарна медицина, към Университета в Лайпциг, Германия; д-р Теодору Соаре от Румъния – преподавател във Факултета по ветеринарна медицина, Букурещ;  д-р Рареш Капитан от Румъния – европейски ветеринарномедицински специалист и ветеринарен дерматолог за второ мнение в Букурещ; доц. д-р Юлияна Юнашку от Румъния – зам.-ректор на Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ и президент на Румънската асоциация по ветеринарна офталмология; д-р Боян Рангелов от България – търговски представител на „Vet Expert“; д-р Йозеф Зайц от Чехия – регионален директор и продуктов мениджър на „Биовета“ АД, Чехия;  д-р Благовест Пенчоков от България – изпълнителен директор на „ЦАР 05“ ЕООД и д-р Ивелина Вачева от България – основател на „Многопрофилна ветеринарна клиника България“.
Изложбената част на Конгреса беше организирана от 25 фирми и организации с възможност за пряк достъп на ветеринарните лекари до най-новите продукти и технологии, предложени директно от компаниите, които са и партньори на БВС за Конгреса.
Проф. Щарке доказа още веднъж своята позиция, че обменът на знания и опит е най-големият шанс в професионалното израстване. Той реши да дари своя хонорар и допълнителни лични средства за две стипендии. Организаторите направиха жребий и проф. Щарке изтегли имената на двама студенти – Катрин Попова от IV курс и Ивана-Антония от V курс, Ветеринарномедицински факултет, при Тракийския университет – Стара Загора, които ще осъществят тримесечен стаж в неговата клиника в Лайпциг. Участниците от Конгреса станаха на крака, за да аплодират големия жест на проф. Щарке и отличното му отношение към българската ветеринарномедицинска професия.
Снимки: Диан Цанков и д-р Милена Кръстанова