Документи

default

Документи

Правилник за дейността, устройството и управлението на Акредитационния съвет 76.8 KB (pdf) Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Точкова система за оценка на ПВО 288.47 KB (pdf) Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Доклад за самооценка на продължаващо ветеринарномедицинско обучение 28.79 KB (docx) Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Заявление за акредитиране на ПВО 15.06 KB (docx) Свали
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Присъствен списък на участниците в ПВО 14.44 KB (docx) Свали

Становища

Акредитирани обучения за периода 2020-2022г. 300.77 KB (pdf) Свали
Становища 2020-2022г. 926.69 KB (pdf) Свали
Акредитирани обучения за 2023г. 231.28 KB (pdf) Свали
Становища 2023г. 613.86 KB (pdf) Свали