Становища

default

Становища

Правно становище на адвокат Георгиев 57.36 KB (pdf) Свали
Правно становище на адвокат Колева 32.79 KB (pdf) Свали
Правно становище на адвокат Георгиев относно: писмо изх. №74-Ю/10.02.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ 18.71 KB (docx) Свали
Правно становище от адвокат Иван Георгиев относно изпращане на електронни справки до ОДБХ за използваните ВМП 28.5 KB (doc) Свали
Допълнително правно становище от адвокат Георгиев относно запитване на д-р Янчо Кантарджиев 17.73 KB (docx) Свали
Правно становище от адвокат Георгиев относно разпоредбата на чл. 37, ал. 2, изр. 3 от Устава на БВС 17.62 KB (docx) Свали
Становище по проект на изменение и допълнение на Закона за защита на животните 342.48 KB (pdf) Свали

Правни становища относно статута на БВС

Решение на Конституционния съд 42.81 KB (pdf) Свали