Събития

default

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БВС Д-Р ПЪРВАНОВ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЛУЕНЦАТА ПО ПТИЦИТЕ

1
03Май
2023
Днес, 3 май 2023 г. в конферентната зала на хотел „Империал“, град Пловдив, зам.-председателят на БВС д-р Мирослав Първанов участва в кръгла маса – дискусия на тема: „МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЛУЕНЦАТА ПО ПТИЦИТЕ“. Това мероприятие беше организирано от Съюза на птицевъдите в България, като участие взеха над 50 заинтересовани ветеринарномедицински специалисти и представители от всички сфери на птицевъдния бранш. Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) беше представена от д-р Петя Петкова – изпълнителен директор на Съюза на птицевъдите. Фактите говорят за установени над 2700 огнища в Европейският съюз с основен щам H5N1. Силно засегната е популацията на птици в дивата природа, като основен вид са чайките. До сега са унищожени над 50 млн. птици в Европа, а в България – 750 хил. птици.
От страна на Министерството на земеделието взе участие д-р Серафимова, която представи Европейските регулации и изисквания, касаещи националните стратегии за ваксинация.
Зам.-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Антонио Радоев и д-р Петков представиха изискванията за одобрение на ваксина срещу болестта ВПИП. Д-р Атанасов представи данни от изпълнението на Национална програма за профилактика и контрол на ВПИП през последните 2 години. Данните показват, че за 2021 г. има регистрирани 14 огнища при домашни птици и 4 – при диви птици. За 2022 г. огнищата са 20 при домашни и 3 при диви птици. Това, което се изясни като най-важна информация е че с влизането в сила на делегиран Регламент 2023/361 от 12.03.2023 г. на територията на Европейския съюз е разрешена ваксинация срещу ВПИП. Единствената регистрирана ваксина в момента е инактивирана и хетереложна с щама H5N2. Живите ваксини естествено са забранени. Голям интерес възбуди лекцията на д-р Кристоф Казабан – научен директор на СЕВА, който обясни какво е наложило смяната на подхода при борбата с ВПИП. На първо място унищожаването на голямо количество птици предизвиква все по-голям отрицателен отзвук в обществото. На второ място обезщетенията се измерват вече в милиарди евро и силно натоварват бюджетите на страните членки и това води до изчерпване на лимита на стратегията – биосигурност и ерадикация. Така че новите правила допускат и използването на ваксини, но заедно с мерките, прилагани до сега. Делегирано е на всяка страна членка да приеме собствена стратегия. Беше отбелязано, че бъдещето е на модерните ваксини – векторни, ДНК и РНК.  В момента има подадена за регистрация векторна ваксина, което се очаква да стане през следващата година за територията на съюза. Разработва се и РНК ваксина.
Трябва да се отбележи, че използването на ваксини е допустимо само при спазването на стратегията ДИВА, която е свързана с отдиференцирането на ваксинирани от заразени птици.
Всички участници в срещата проведоха ползотворна дискусия. Свои становища представиха и директора на ЦОРХВ д-р Койчо Коев и д-р Евгени Макавеев. Решение за избор на правилна национална стратегия на този етап не беше взето. Браншът отчете своите опасения от търговските рестрикции, имайки предвид, че голям процент от произведената продукция е насочена експортно. Очакват се и становища от европейските институции, както и добра преценка от нашите институции за ползите от прилагането на ваксина на този етап. Беше решено съвсем скоро да се проведе ново обсъждане.