За организатори

default

Информация за организиране на професионални ветеринарномедицински обучения и срокове за подаване на документи

Във връзка с изготвяне на годишна програма за обучения на ветеринарни лекари, членове на БВС, Акредитационният съвет уведомява всички организатори, желаещи да вземат участие за периода 2023 – 2025 г. да подават своевременно информация с придружаващите документи на имейла на Акредитационния съвет: as.bvsbg@gmail.com.

Акредитационният съвет заседава четири пъти годишно. За да бъдат разгледани и акредитирани предстоящите обучения трябва да бъдат заявени не по-късно от един месец преди края на всяко тримесечие на годината. Необходимите документи за подаване са  Приложение №3 и Приложение №4, които ще откриете в раздел Документи, а освен тях изпратете :
  • информация за лекторите на събитието – дипломи, сертификати и др. документи, доказващи квалификации, ниво на компетентност  и правоспособност за изнасяне на лекции;
  • учебна програма с посочени теми, лектори и часово разпределение на лекциите;
  • сертификат-образец, включващ  задължително следните елементи – темата/те на събитието, датата/периода и мястото на провеждането му, името и фамилията на участника, за който се издава сертификата,  имената и подписа/ите на лектора/ите или организатора/ите, дата на издаване на сертификата, логото на организатора и логото на БВС.
Сертификатът за участие се връчва от организатора на обучението, а логото на БВС с вписаните точки, удостоверява  неговата акредитация.

Задължение на организаторите е предварително да подготвят информация за всеки участник-член на БВС (БВС номер и колегията, в която членува) и да го впишат в присъствения списък – Приложение №4. Информация за БВС номерата и колегията, в която членуват, може да откриете в Публичния регистър на членовете на БВС, приложен в интернет страницата на БВС. Срокът за подаване на Приложение №4 е до 14 дни от датата на провеждане на обучението, подписано и подпечатано от организатора.