Събития

default

ОБУЧИТЕЛНИ ДНИ ЗА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ

ОБУЧИТЕЛНИ ДНИ ЗА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ
25Ноември
2022
На 25 и 26 ноември 2022 г. в гр. Стара Загора се проведе двудневен семинар за ветеринарните лекари, работещи с продуктивни животни, организиран съвместно от Българската асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни (БАВЛПЖ), „Лекоом“ АД и „Биовета“ АД, Република Чехия. Обучението беше открито от председателя на БАВЛПЖ – д-р Мирослав Първанов, който благодари на присъстващите и приветства новите 28 членове на Асоциацията. На обучителния семинар присъстваха над 70 ветеринарни лекари от практиката, които с голям интерес взеха активно участие. Д-р Любомир Христов от „Лекоом“ АД освен, че беше приготвил специални рекламни подаръци за всеки ветеринарен лекар, изненада участниците и със специални награди за големи отстъпки.
Първият лектор за деня беше д-р Павел Рашка, д.в.м., който е главен мениджър в отдела по маркетинг и продажба на ветеринарномедицински продукти за едри преживни животни и свине във фирма „Биовета“ АД, Република Чехия. Неговата основна дейност не се състои само в изнасяне на лекции, а и активно предлага и организира на клиентите на компанията имунопрофилактични планове. В тях са включени и програми за оздравяване и ликвидиране на конкретни инфекциозни болести. Освен трите лекции, които изнесе пред българските ветеринарни лекари за неонаталните диарии при телетата, мероприятията за преодоляването на неонаталните диарии и респираторни инфекции при телетата и продуктите на „Биовета“ АД“ и клиника, диагностика и нови решения в борбата с клиничните мастити д-р Рашка даде конкретни насоки за управление на ветеринарномедицинската дейност на база своя опит като дългогодишен ръководител на Камарата на ветеринарните лекари на Чешката република.
Доц. д-р Чавдар Филипов, д.в.м., преподавател във Факултет „Ветеринарна медицина“, ЛТУ, който е с научна специалност в сферата на епизоотологията, инфекциозните болести и профилактиката им по животните и със своя значителен опит при организирането на проучвания на разпространението на заразните болести, на базата на своята постоянна връзка с практикуващи ветеринарни лекари на терен, представи някои аспекти на респираторните инфекции при телетата. Доц. Филипов започна своята лекция с уточнението, че семинарът не е за да поучава колегията, а за да представи новостите. Той описа респираторната болест при говедата с множество примери от практиката и насочи вниманието на лекарите върху причинителите, които циркулират в България, епизоотологичните особености, техниките за вземане на проби, биосигурността и други.
Д-р Йозеф Зайиц, д.в.м. със своята богата професионална ветеринарномедицинска практика и с над 70 научни публикации и учебници в областта на репродукцията на животните и като високо ценен лектор в Европа и особено обичан в България описа подробно извършването на цезарово сечение при правостоящо животно и оперативните решения при лявостранна дислокация на абомазуса.
Колегите имаха възможността да задават своите въпроси по време на лекцията, което допринесе теоретичната част плавно да премине в решаването на практически задачи.
Официалната вечеря в хотел „Верея“, с която завърши първия ден на обучението, беше продължение на активната дискусия, което беше и една от целите на семинара.
На следващия ден всеки участник получи и своя сертификат, който му донесе 10 точки по системата за продължаващо обучение на Българския ветеринарен съюз. Ръководството на БАВЛПЖ обеща на своите около 140 членове, че през 2023 г. ще продължи с редовното организиране на този тип обучения и това допълнително зареди с положителни емоции всички участници.