Архив 2022

default
ПРЕЗ 2022 СПИСАНИЕТО НИ Е С ПО-ВИСОКА ВИДИМОСТ И ПО-ШИРОКА ЧИТЕАМОСТ

Списание „ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА” е специализирано издание за професионална информация

С основните си функции за информиране, общуване, коментиране, рекламиране, формиране и изразяване на мнение, и показване на различни гледни точки, съдействащи за утвърждаване на високия професионализъм и авторитет на ветеринарните лекари списанието участва в професионалното ежедневие на съсловната организация.

Излиза регулярно 6 пъти в годината в печатни и онлайн издания. Достига до повече от 11 500 читатели
Списанието е регистрирано в Националната агенция за международни стандартни номера (печатно издание: ISSN 2367-8240, онлайн издание: ISSN 2815-2956). Включено e в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране. Всяка оригинална статия, отпечатана в списанието носи на автора оценъчни точки за публикацията.

От 2022 година списанието ни е част от голямото семейство на EBSCO. Ще се разпространява в академични и изследователски библиотеки по целия свят
В края на 2021 година редакционният съвет на EBSCO номинира списание „Ветеринарна практика” за включване в пълнотекстовата си база данни за ветеринарномедицинска наука. EBSCO е съвкупност от бази данни за пълнотекстови издания и наукометрична информация. Академичните бази данни на EBSCO са използвани като първокласна платформа за търсене по ключови думи в повече от 130 000 академични библиотеки, университети и ветеринарномедицински изследователски институции по целия свят. Партньорството с EBSCO предоставя възможност за по-висока видимост на нашето списание (IF) и по-широка читеамост на авторите (цитати), както и повишаване на цялостното разпознаване на Български ветеринарен съюз.

Списанието ни е достоверен източник на професионална информация
Във всеки брой има ексклузивно интервю, което създава новини. С цел високо ниво на публикациите, редакционният съвет обсъжда всички научни, популярни и приложни статии преди публикуването им. Научните статии преминават предварително научно рецензиране от най-авторитетните учени. Рекламните страници популяризират актуалните ветеринарномедицински продукти или услуги сред професионалната аудитория. Така компаниите имат възможност за осъществяване на пряка комуникация със своите потенциални клиенти.

Достъпно и в полза на колегията
Печатните издания се изпращат до всички български институции, включително Парламент, Президентство, Министерски съвет. Чрез дигитална платформа електронните издания достигат до неограничен кръг читатели в цял свят. Някои от публикациите в социалните мрежи достигат до около 23 000 потребители.