Архив 2023

default
Сп. „Ветеринарна практика” е достоверен източник на професионална информация за ветеринарните лекари и обществеността чрез издаване на електронен и печатен формат и чрез поддържане на страници в социалната мрежа. Списанието е достъпно и в полза на колегията с висока читаемост и широка видимост. С информационна, образователна и научна цел утвърждава високия професионализъм и авторитет на българските ветеринарни лекари и популяризира дейността на съсловната организация не само в България, но и в целия свят.