Регистрация

default
В уеб сайта могат да се регистрират само членове на Българския ветеринарен съюз.
Членството Ви в БВС ще бъде проверено чрез вашето ЕГН в Публичния регистър на членовете на БВС.
Ако сте член на БВС, а уеб сайтът не приеме Вашето ЕГН, моля обърнете се към Вашата Областна колегия, за да проверят данните Ви в Публичния регистър.