Вход за членове:
Виж още

За реклама

 
Условия за реклама в уеб сайта на Български ветеринарен съюз
 Разположение на банерите
 
Начална страница Вътрешна страница
Технически изисквания към банерите
Банерите могат да бъдат в следните формати:

Flash банери
  • Flash банерите трябва да са във .SWF формат
  • Flash банерите трябва да бъдат до 50 kb,
  • В размера за избраната позиция.
  • Линкът асоцииран към тях трябва да бъде на "on (release)" събитие. 
  • URL -то на рекламата трябва да се отваря в нов прозорец.
  • Flash банерите трябва да се публикуват за версии 4-10 на Flash Player


Image банери

  • Image банерите могат да бъдат в един от следните файлови формати: JPG/JPEG; GIF; PNG
  • Image банерите трябва да бъдат до 50 kb,
  • В размера за избраната позиция.

 

Позиция 1 (дясна колона на първа страница)
Размер: 300px X 250px

Позиция 2 (централна колона на първа страница, ляв банер)
Размер: 153px X 60px

Позиция 3 (централна колона на първа страница, десен банер)
Размер: 468 px X 60 px

Позиция 4 (дясна колона на всички вътрешни страници)
Размер: 250 px X 250 px