Вход за членове:

(23.02.2011)
ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
          Уважаеми колеги,
         В началото на седмицата по имейлите на повечето от нас, беше разпратена Държавната профилактична програма за 2011г. Това беше направено без излишен шум от общинските лекари и без никакъв коментар.
         Правим това уточнение, защото за пореден път Министърът на земеделието и храните-Мирослав Найденов и неговият екип, ръководещ новосформираната Агенция по безопасност на храните останаха верни на водената от тях политика да налагат безпардонно, насилствено и в разрез с всякакви демократични правила, абсурдни решения, нормативни документи и условия отнасящи се до работата на българските ветеринарни лекари.
        Публикуваната на 04.01.2011г. Държавна профилактична програма, никога не е била съгласувана с Български ветеринарен съюз. Още през м. Октомври 2010г. Ръководството на съюза писмено уведоми бившият Ген. директор на НВМС и настоящ изпълнителен директор на БАБХ-Йордан Войнов, че предложената от тях Програма не удовлетворява членовете на БВС. С днешна дата ние категорично заявяваме, че при наличието на Законен, действащ Годишен рамков договор, обвързан с Държавната профилактична програма от 2009 год., публикуваната ДПП е само добро пожелание и не може да се осъществява на практика.
        Ръководството на БВС свиква спешно заседание на НС в първата седмица на м. Март, за да вземе принципно решение по така създалата се ситуация, за което ще бъдат уведомени своевременно всички членове на съюза. До тогава е препоръчително да не се ангажирате и да не подписвате договори и документи, които по никакъв начин не могат да бъдат защитени от нашата организация. Тук визираме и разпратени планове до ветеринарните лекари, които общинските инспектори изискват да бъдат изготвени от практикуващите колеги. На какво основание се изисква да правиш план, което е високоспециализиран труд, обосноваващ се на огромен обем от данни и кореспондиращ с множество нормативни документи. Изготвянето на подобни планове е в правомощията на администрацията на БАБХ, за което те получават и съответното възнаграждение.
         Уважаеми колеги,
        За пореден път се изправяме пред некоректно отношение от страна на министър Найденов, въпреки всички наши опити, срещи и усилия да бъдем равноправни партньори. Казваме това с огорчение, защото точно на 04.01.2011г. ръководството на съюза беше в кабинета на министъра за да търси за пореден път решение на проблема относно изпълнението на държавната профилактична програма и мерките за надзор на заразните и паразитни болести за 2011г., където както знаете ни беше заявено, че държавата и той нямат нужда от практикуващи ветеринарни лекари.
         Ние като ръководство заявяваме, че няма да спрем да търсим нашите права, на хора упражняващи свободна, високоспециализирана и рискова професия и няма да се съгласим тя да се администрира грубо от шепа чиновници с неясни интереси.

        ОТ РЪКОВОДСТВОТО
        НА БВС