Вход за членове:

(15.03.2011)
ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
Уважаеми колеги, членове на Български ветеринарен съюз,

на основание чл. 9 ал.1 от Закона за съсловна организация на ветеринарните лекари в България и чл.23 ал.5 от Устава на БВС свиквам годишно общо събрание, което ще се проведе на 26.03.2011г в Аулата на Лесотехническия университет, гр. София, с начален час 11 часа.

Общото събрание е със следния дневен ред:
 
1. Отчет на Председателя на Български ветеринарен съюз за работата на Националния съвет.
2. Отчет на Председателя на Комисията по контрол и професионална етика за работата на комисията.
3. Гласуване на предложения и допълнения на Устава на Български ветеринарен съюз.
4. Избор на членове на Националния съвет.
5. Разни.
 
Д-Р ЙОРДАН БОЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС