Вход за членове:

(01.04.2011)
РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕЩАТА МЕЖДУ РЪКВОДСТВОТО НА БВС И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ
Уважаеми колеги,
 
Днес, 01.04.2011г., ръководството на Български ветеринарен съюз – д-р Йордан Бойчев, Председател, д-р Калоян Лучански и д-р Ангел Ангелов, зам. председатели и адв. Колева като юрист на Съюза, проведохме две срещи в БАБХ, провокирани от Заповед № 11-162 относно подписване на Индивидуални договори за настоящата година.
Първата среща беше с д-р Йордан Войнов- Изпълнителен директор на БАБХ, на която обсъдихме въпроси от взаимен интерес и постигнахме следните договорености:
1. Подписването на Индивидуалните договори ще се извърши в срок от 7 дни след представяне на актуални списъци на практикуващите ветеринарни лекари, утвърдени от общите събрания на Областните колегии за 2011г за съответния участък.
2. Съгласуване на принципните положения в Индивидуалните договори на изпълнителите по мерките на ПНБЛЖ и ДПП за 2011г.
3. Да се изготвят отчети във връзка със заплащането на чипираните през 2010г. кучета, на колегите сключили такива Индивидуални договори.
4. До 15.04.2011г. да се изготвят справки за извършените дейности по договора за първото тримесечие и финансовите задължения по тях (периода обхваща датата от сключване на договора до 31.03.2011г.). В зависимост от размера на сумата по т. 2 и т.3 дължимите суми ще бъдат изплатени еднократно до 30.04.2011 или на два транша до 30.05.2011г.
5. При двустранно съгласуване, приемане и последващо подписване на Индивидуалния договор, д-р Войнов пое ангажимент в рамките 20 дневен срок от подписването да бъде изплатена авансово сумата от 1000 лв на всеки ветеринарен лекар сключил Индивидуален договор.
6. Постигна се договореност да се излъчи експертна група от БВС и БАБХ, която да се заеме със промените по нормативните документи.
7. По отношение на неправомерното чипиране на еднокопитните животни от страна на общински лекари двете страни се договориха да проведат следваща среща, на която да решат проблема.
8. Предстои разговор с министър Найденов за изясняване коя точно ДПП е законосъобразно да бъде приложена по отношение на Индивидуалните договори.
 
Втората среща се проведе в Дирекция „Правна” на БАБХ. Изложени бяха конкретните предложения обсъдени на Национален съвет и Общо събрание на БВС и бе постигнато принципно съгласие по следното:
     • Индивидуалните договори и договорите по безвъзмездно отдаване на ветеринарните лечебници по §1 от ПРЗ на ЗСОВЛБ.
       • Подновява се процедурата по безвъзмездното отдаване на лечебници от БАБХ. Забавянето се дължи на липсата на съгласие от страна на Министъра на земеделието и храните за областите: Варна, Пазарджик, Пловдив, Добрич, Монтана, Благоевград и Враца. За представяне на Министъра са готови документите на област Перник и Плевен. За останалите области е необходимо предоставяне на изискуеми документи както от ОК на БВС, така и от директорите на съответните ОДБХ.

Предстои финализиране на дискутираните проблеми и утвърждаването им между БВС и БАБХ, за което своевременно ще бъдете уведомени.
Проектодоговорите ще бъдат предоставени на членовете на НС за одобрение.


Д-Р ЙОРДАН БОЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС
 
Писмо на д-р Й. Войнов до директорите на ОДБХ.

Име на файла Размер Тип
Писмо до директорите на ОДБХ 90 Kb doc