Вход за членове:

(10.05.2011)
250 ГОДИНИ ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
              250 години ветеринарна медицина!

   Българският ветеринарен съюз съвместно с Тракийски университет-Стара Загора на 04.05.2011г. организира кръгла маса на тема „Ветеринарномедицинско законодателство”, по повод юбилейните 250 години от създаването на първото висше ветеринарно училище в света. На мероприятието бяха поканени министърът на земеделието и храните, както и изпълнителният директор на БАБХ. Те не присъстваха на дискусията, но министър Найденов изпрати до участниците поздравителен адрес. На срещата присъстваха представители на ръководствата на БВС д-р Йордан Бойчев и д-р Калоян Лучански, деканът на ВМФ- проф. Динко Динев и доц. Василев, който беше водещ на дискусията, представители на директори на областни дирекции на Агенцията по храните, както и много колеги и преподаватели от ветеринарния факултет и представители на фермерски организации.
   На кръглата маса се дискутира необходимостта от повече плурализъм при подготвяне на законопроекти от голямо значение за обществото, защото Законът за ветеринарномедицинската дейност оказва влияние върху много големи групи от хора с различни професии и върху цялото общество.
   Д-р Йордан Бойчев в своето слово подчерта, че БВС още на 03.02.2011г. е внесъл своето становище относно предложения проект за изменение и допълнение на закона. БВС не приема ветеринарномедицинската практика да се регулира от административни структури и конюнктурно да се разпорежда със свободна професия, каквато е ветеринарната. Практикуващите лекари са притеснени от факта, че измененията в Закона целят намаляване на финансовата тежест на държавата в сектора Здравеопазване на животните, без да се отчитат някои изключително опасни последствия, които могат да възникнат за обществото. Абдикирането от отговорностите на държавата и оставянето на цялото финансово бреме в ръцете на фермерите е опасно в епизоотологичен аспект и притесненията на БВС са, че това може да има непредвидими последици за икономиката на страната и интересите на обществото като консуматор на животинска продукция.
    Доц. Михни Люцканов изрази своето професионално мнение в тази посока, като подчерта явната липса на диалог и чуваемост между различните етажи на ветеринарната администрация и практикуващите ветеринарни лекари. Той изтъкна липсата на „тил на ветеринарния лекар”, имайки предвид закритите ветеринарно-диагностични лаборатории и центрове. Доц. Люцканов изрази своята тревога от липсата на лаборатория, която може да диагностицира Антракс, както и от факта, че в България няма вече производство на имунологични препарати, което налага
вноса им от други страни. „Няма друга страна в Европа, която да няма своя институт за производство на биопродукти освен България! Ние нямаме национални консултанти като Мира Кожухарова в хуманната медицина, които да следят за епизоотичния статус в страната и да могат във всеки един момент да дадат експертно мнение в тази посока. Стигнали сме до там за епизоотичната обстановка в страната да се информираме от журналисти, които се водят в огнища на Шап?!”
    В дискусията се включиха и животновъди, които подчертаха, че не са съгласни да им се налага ветеринарен лекар, следствие на участъковата система и те настояват да имат право на свободен избор на обслужващ животните им лекар. Те подчертаха, че едва ли ще издържат икономически да поемат изцяло за своя сметка задължителната имунопрофилактика на животните си и в никакъв случай не са съгласни с така представеният им модел на законопроект, в който кмета да
сключва договор с ветеринарен лекар. 
    Д-р Светозар Василев-директор на ОДБХ Пловдив попита как да се процедира в случай, че не се намери ветеринарен лекар, който да обслужва даден регион или животновъдни обекти и предложи държавни лекари да имат право да обслужват такива ферми. Д-р Генади Ганчев-директор на ОДБХ Стара Загора предложи за ветеринарното покриване на всички обекти в цялата страна ангажимента да е на съсловната организация. Д-р Лучански подчерта, че това предложение е приемливо само ако регулацията на ветеринарната практика е в ръцете на БВС. Д-р Лучански също така направи уговорката, че ветеринарен лекар е само практикуващият лекар, а хората завършили ветеринарна медицина, но занимаващи се с административна дейност губят своите компетенции по отношение на практикуването на ветеринарна медицина, поради бързото развитие на професията. „Ветеринарната практика да бъде в ръцете на съсловната организация на ветеринарните лекари, а държавните структури само да контролират тази практика, но по правила, изработени от самите лекари, е основната промяна, на която държим!". Това каза председателят на Българския ветеринарен съюз д-р Йордан Бойчев.


   След дискусията имаше промоция на първия випуск по магистратура „Ветеринарна администрация”.
Проф. Павлов изнесе завладяващ и обширен доклад за историята на развитие на ветеринарната медицина през вековете до днес. Докладът може да прочетете като приложение.

    С гордост трябва да отбележим, че успешно
дипломи взеха д-р Галя Тошева-председател на ОК на БВС Плевен и бившият председател на ОК на БВС Ловеч д-р Ивайло Йотов, който в момента е директор на ОДБХ Ловеч. 
    Поздравления поднесоха ректорът на Тракийския университет-проф. Иван Станков, декана-проф. Динев и гости.
 
   Поздравление на завършилите поднесе и д-р Клод Жарболе-експерт на Европейската комисия по въпросите на ветеринарната медицина и консултант на министър Найденов в сферата на ветеринарното законодателство. По покана на д-р Вяра Гришина-
председател на Комисията по ветеринарна практика и професионална защита, д-р Жарболе с готовност прие да изнесе лекция на тема „Ролята на тясното взаимодействие на ветеринарната администрация с практикуващите ветеринарни лекари за опазване здравето на животни и хора”, в рамките на Образователния конгрес, който традиционно ще се проведе през месец октомври от БВС.
    Ръководството на БВС планира още мероприятия във връзка с честването на 250 години ветеринарна медицина, както и за популяризиране на ролята и значението на ветеринарните лекари за обществото и селското стопанство.
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 Материалите подготви д-р Вяра Гришина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250 ГОДИНИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ – ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ПРОФЕСИЯ
ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ - изтегли доклад