Вход за членове:

(28.05.2011)
Среща на ръководството на БВС с Изпълнителния директор на БАБХ
         Уважаеми колеги,
       На 27.05.2011 г се проведе среща между Изпълнителният Директор на БАБХ д-р Йордан Войнов и Председателят на БВС д-р Йордан Бойчев. На срещата присъстваха също Директора на Правна Дирекция на БАБХ г-жа Анита Пашова и д-р Калоян Лучански – зам.председател на БВС.
        Срещата беше инициирана от ръководството на БВС, но поради ангажименти на д-р Войнов не се проведе по-рано, въпреки нашето настояване за това.
     Поставените от нас въпроси и договореностите, които постигнахме са следните:
1. Консумативи по изпълнението на Индивидуалните договори за 2011 г :
а) Ушни марки – конкурсите са проведени, сключени са договори за доставки и
ако до десет дни не бъдат обжалвани снабдяването с марки ще започне.
б) Туберкулин – в момента няма достатъчно количество, но ще бъдат закупени през следващите 15 дни.
в) Диагностикуми за изследване на кръвни проби – необходимите количества в момента са в наличност.
г) Налични са и необходимите количества ваксина срещу антакс.
д) Доставката на кръвните и мозъчни проби до лабораториите – по места да се проведат срещи между Директорите на ОДБХ и Председателите на ОК на БВС за уточняване на логистката по проблема.
2. Договорите за отдаване на лечебниците – процеса продължава. Министъра на Земеделието и Храните е одобрил исканията за сключване на договори на колегите от още три области. На своето заседание на 28.05.2011 г НС на БВС трябва да одобри съгласуван между юристите на БАБХ и БВС Договор за отдаване на лечебниците.
3. Плащанията за първото тримесечие и аванс ( по 1000 лева ) за второто да се изплатят до 15 дни.
4. БАБХ ще вземе решение по въпроса дали практикуващите ветеринарни лекари ще могат да издават паспорти за говеда. Това наше предложение е за улеснение на стопаните.
5. От началото на месец юни ще заработи съвместна работна група от по трима представители на БАБХ и БВС за подготовка на проекти за ДПП и ГРД за 2012 г.
6. Предстои и обсъждане на въпроса за сключване на договори за регистриране на чипираните кучета в Информационната система.     
Достигна се до консенсус, че за решаване на проблема с кучетата е необходима национална програма с активно участие на Общините.

Подготвил: д-р Калоян Лучански