Вход за членове:

(29.06.2011)
Изпълнителният директор на БАБХ корегира писмо № 2566/24.06.2011

На 28.06.2011г. след като анализира писмо № на изпълнителния директор на Агенцията по храните д-р Й. Войнов, ръководството на БВС организира и се срещна с Главния секретар на БАБХ д-р Д. Илиев. На срещата присъстваха д-р Йордан Бойчев, Председател на БВС заедно с д-р Георги Генов и д-р Петър Дойчев, председатели на ОК на Варна и Перник. От страна на БАБХ присъстваха д-р Бойковски и д-р Найденска.

Д-р Бойчев заяви на срещата, че ръководството на БВС няма да позволи да се нарушават договорените правила при отчитане на държавните мероприятия по Профилактичната програма, както и че така поставените условия в писмото от страна на БАБХ са неправомерни и неизпълними при вече подписаните договори от страна на практикуващите ветеринарни лекари с БАБХ. Д-р Бойчев отново подчерта и настоя за важността на съгласуването на документацията имаща отношение към практикуващите ветеринарни лекари с ръководството на БВС с цел избягване на излишно напрежение между двете страни. Бяха обсъдени също така и други важни въпроси относно Държавната профилактична програма, чипирането на еднокопитни животни, неправомерната продажба на ВМП, отчитането на чек листовете при преглед на свине, сроковете при маркировка на ЕПЖ и ДПЖ и др.

Договорените пунктове са отразени в писмо на д-р Й. Войнов № 2680-ЗЖ от 29.06.2011г,  до директорите на областните агенции, което може да видите тук.