Вход за членове:

(28.08.2011)
Актуално предложение
Уважаеми колеги,

Искаме да Ви уведомим, че Всички членове на Български ветеринарен съюз могат да се възползват от отворената процедура за Европейско финансиране по програма „Конкурентноспособност”. BG 161 РO 003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията".

Максимално финансиране по програмата (безвъзмездна помощ)- 200 000 евро.

Изисквания към кандидатите: микро, малки, средни и големи компании с минимален оборот минимум 150 000 лв. през последната финансова година(2010г).
Безвъзмездна помощ (процент безвъзмездна помощ) - 75 % от стойността на проекта.
Краен срок на подаване на документи: до 28.09.2011 г.

За какво може да се кандидатства?

1. Внедряване на някои от международно признатите стандарти:

БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – стандарт за системи за управление на енергията, БДС EN ISO 9001 – стандарт, който определя изискванията за система за управление на качеството БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, SA 8000 (Social accountability 8000) и др.

2. Закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи с цел отговаряне на изискванията на стандарта.

3. Закупуване на цялостна информационна система (ERP, CRM, MOM и др.)

4. Консултантски разходи за изготвяне, визуализация и одит на проекта.

Гаранция за успеха на Вашият проект!

За повече информация:

Д-р Калоян Лучански
Зам. Председател на БВС
Тел. 0884772603