Вход за членове:

(09.11.2011)
Среща на ръководството на БВС с министър М.Найденов
Днес по инициатива на председателя на БВС д-р Йордан Бойчев, се проведе среща с министъра на МЗХ д-р М. Найденов. На срещата присъстваха и д-р Йордан Войнов -изп. директор на БАБХ, д-р Дамян Илиев-гл. секретар на БАБХ, д-р Калоян Лучански- зам. председател на БВС, д-р Вяра Гришина-председател на Комисията по вет.практика и професионална защита към БВС, юристи на БВС и БАБХ.
Срещата беше по повод внесеното на 24.10.2011г. в МЗХ предложение за Анекс към действащия Годишен рамков договор, изготвено от работна група на БВС и съгласувано с БАБХ. На разговора стана ясно, че страните нямат възражения по внесения проект за Анекс и постигнаха съгласие, той да бъде подписан следващата седмица, след като се разпише необходимата процедура.
Също така , страните се договориха, че веднага след подписване на Анекса ще стартира подписването на Индивидуалните договори за 2012 г., които са преразгледани в светлината на договорените текстове в Анекса.
Д-р Бойчев настоя за отговор от страна на министър д-р Найденов, защо се бавят плащанията за третото тримесечие по изпълнение на ДПП. Отговорът беше, че плащанията ще се извършат едновременно за 3-то и 4-то тримесечия, поради конюнктурни причини, но министърът увери, че парите ще бъдат осигурени и ветеринарните лекари няма да бъдат ощетени финансово.