Вход за членове:

(06.10.2011)
Заседание на комисията по контрол и професионална етика


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОККПЕ

Уважаеми колеги,

Свиквам съвместно заседание на ККПЕ и Председателите на ОККПЕ на 08 октомври 2001г., събота, в комплекс "Тифани" от 10.30 ч. Среща в 10.30 на паркинга на БИЛА Стара Загора.

Дневен ред:

1.Разглеждане на жалби до ККПЕ и вземане на решения по тях.
2.Контрол на изпълнения на решенията от предишното заседание.
3.Във връзка с решение № 5 и решение № 6 от заседанието от 18.06.2011 в гр. Стара Загора-изслушване на юристите /юриста/ на БВС.
4.Семинар /обучение/, съвместно с председателите на ОККПЕ и обсъждане на актуални проблеми.
5.Разни
Важно: Командировъчните са за сметка на Областните колегии! Носете бланки за командировъчни.


Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ