Вход за членове:

(26.02.2016)
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС НА 26.03.2016г.
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал.5 от Устава на БВС и решение №10 от 20.02.2016г. на НС, свиквам редовно общо събрание на Български ветеринарен съюз на 26.03.2016 г. от 10.30часа в гр. София, х-л „Експо“, бул.“Цариградско шосе“ 149, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на НС за 2015г.
2. Отчет на Председателя на ККПЕ за 2015г.
3. Избор на Председател на ККПЕ.
4. Приемане на Бюджета на БВС за 2016г.
5. Промени в Устава на БВС.
6. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 9.30 часа.
Местоположението на залата, може да видите в следния линк:
http://www.bgmaps.com/link/92B9D6FB57F056A07ECC1CE2B6C6DDF9


Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС