Вход за членове:

(06.04.2016)
ВАЖНО!!!
Уважаеми колеги,

Днес, 06.04.2016г. Министерския съвет прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. С нея се определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове животни, съгласно Програмата. Това включва ваксинации, вземане на проби, алергични изследвания, прегледи на пчелни семейства, клинични обследвания на животновъдни обекти и др., както и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.

Очаквайте публикуване на постановление на Министерския съвет в Държавен вестник.

От Ръководството