Вход за членове:

(01.11.2016)
Закупуване на диагностикум туберкулин от РВЛ
Уважаеми колеги,

В допълнение на публикация в сайта на БВС, раздел "Актуално" от 25.10.2016г., ви уведомяваме, че с писмо Изх.N6432-ЗЖКФ/31.10.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев се предоставя възможност на регистрираните ветеринарни лекари да започнат да изпълняват туберкулинизация на едрите преживни животни със закупен от тях диагностикум туберкулин за 2016г.

В срок до 30.11.2016г. следва да се изпълнят и отчетат всички мероприятия за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за 2016г., за да се извърши подготовката на документацията за изплащане труда на регистрираните ветеринарни лекари.


Приложение: Писмо на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев

От Ръководството

Име на файла Размер Тип
БАБХ - Одобрение за закупуване на туберкулин от РВЛ- 31.10.2016г. 1 Mb pdf