Вход за членове:

(03.12.2016)
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО1

 Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо  Изх.N7232-ЗЖКФ/02.12.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев до г-жа Десислава Танева - Министър на земеделието и храните с копие до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" относно изплащане на финансови средства на регистрираните ветеринарни лекари и на акредитираните лаборатории за извършените от тях мероприятия и изследвания по Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за 2016г. съгласно схемата на държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

От Ръководството
Име на файла Размер Тип
document2016-12-02-145746 (1).pdf 614 Kb pdf