Вход за членове:

(28.12.2016)
ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги,

Днес, 28.12.2016г. в Министерство на земеделието и храните се проведе работна среща на Председателя на БВС д-р Трифон Цветков с Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, Зам.-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев във връзка с изплащане труда на Регистрираните ветеринарни лекари /РВЛ/ изпълнили Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016г.

- Съгласно решение №106/27.12.2016г. на УС на ДФЗ е извършен трансфер на финансови средства по сметките на регистрираните ветеринарни лекари.

- Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева, категорично пое ангажимент в рамките на мандата на това правителство да свика нов УС на ДФЗ за вземане на решение за изплащане на останалата част от дължимите суми, които ще бъдат изплатени през м.Януари 2017г.

От Ръководството