Вход за членове:

(31.05.2018)
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС 3 ЮЛИ 2018 г.
ПОКАНА

      Националният съвет на Българския ветеринарен съюз на основание решение на Общото събрание на БВС от 31.03.2018 г. и чл. 24, ал. 1 от Устава на БВС свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 03.07.2018г./Вторник/ от 10.30 часа в гр. София, Аулата на ЛТУ, при следния дневен ред:

1. Приемане на изменения и допълнения на устава на БВС;
2. Приемане бюджета на БВС за 2018 г.;
3. Разни.

      Съгласно чл. 23, ал. 3 от Устава на БВС право на участие в събранието имат делегатите, избрани за Общото събрание на съюза за 2018 г. Представителите на областните колегии на БВС, избрани за участие в работата на събранието, следва да се регистрират с представяне на лична карта. Всеки делегат може да упълномощи с писмено пълномощно друг представител на областна колегия. Всеки пълномощник може да представлява само по един представител на областна колегия.
Регистрацията за участие започва в 09.00 часа.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС