Вход за членове:

(03.08.2018)
РАБОТНА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВАТА НА МЗХГ, БАБХ И БВС на 31.07.2018 г.
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    На 31.07.2018 г. в зала „Голям колегиум“ се проведе работна среща на ръководствата на Министерството на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз, на която бяха обсъдени въпроси свързани с координацията, взаимодействието и мерките, които трябва да се изпълняват от регистрираните ветеринарни лекари, официалните ветеринарни лекари и държавните власти по отношение на заболяванията по селскостопанските животни и птици.

     В работната среща участваха:

- От Министерството на земеделието, храните и горите: Началник на кабинета на Министъра- г-н Атанас Кацарчев; Заместник Министъра на земеделието, храните и горите - доц. Д-р Янко Иванов; Директора на дирекция в МЗХГ- д-р Лора Джупарова.

- От Българска агенция по безопасност на храните: Директора на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение“- д-р Георги Чобанов със своя екип.

- От Българския ветеринарен съюз: Председателя на НС на БВС- д-р Трифон Цветков; Зам. Председателя на НС на БВС- д-р Димитър Цанков; Председателя на ККПЕ- д-р Драгомир Камбуров и всички председатели на ОК на БВС.


     Зам. Министъра доц. Д-р Янко Иванов и д-р Георги Чобанов направиха обстоен анализ на епизоотичната обстановка в страната и предприетите мерки по отношение на: Африканската чума по свинете и Чумата по дребните преживни животни.
       Българския ветеринарен съюз изрази категорична позиция, че действията на МЗХГ и БАБХ са професионални, своевременни и в съответствие със законовите разпоредби.
     Председателя на НС на БВС, д-р Трифон Цветков и председателите на ОК на БВС направиха конкретни предложения за подобряване на организацията на борбата с болестите по селскостопанските животни.

От Ръководството