Вход за членове:

(28.08.2018)
Уважаеми колеги,
  Ръководството на Българския ветеринарен съюз с удовлетворение Ви съобщава, че във връзка с наше писмо изх. № 037/23.08.2018г. до Министър - председателя на Република България е изпълнено споразумението между Министерство на земеделието, храните и горите, ДФ”Земеделие” и Българска агенция по безопасност на храните, като днес 28.08.2018г., УС на фонд „Земеделие“ взе решение да се платят 8,544 млн. лв. на регистрираните ветеринарни лекари за извършената дейност през първата половина на 2018 г. Тези средства се предоставят по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Те са за заплащане на извършената дейност от регистрираните ветеринарни лекари през периода 1 януари-30 юни 2018 г.

Средствата се разпределят по следните направления:
- за имунопрофилактични мероприятия – 1 959 204 лв.
- за клинични изследвания – 4 493 595 лв.
- за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 699 403 лв.
- за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни- 477 лв.
- за отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 364 187 лв.
- за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от регистрираните ветеринарни лекари – 27 816,19 лв.

Приложено публикуваме:
  • Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 132 от 28.08.2018 г.

От Ръководството
Име на файла Размер Тип
Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 132 от 28.08.2018 г. 343 Kb pdf