Вход за членове:

(01.07.2021)
ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА МЕЖДУ БВС И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЗХГ
 Вчера в Министерството на земеделието, храните и горите се проведе съвместна среща на БВС – председателя на НС на БВС – д-р Трифон Цветков и председателя на БАВЛПЖ – д-р Мирослав Първанов, а от страна на МЗХГ – зам.-министъра – доц. д-р Крум Неделков и директора на дирекция „Политики по агрохранителната верига” към МЗХГ – д-р Милена Трендафилова. Заявката, която дадоха и двете страни е за бъдещи добри отношения и ползотворни действия и инициативи, свързани с подобряване на средата за развитие на българското животновъдство и здравеопазване на животните.
Въвеждащата тема на дискусията беше провокирана от писмото, изпратено от БВС до министъра на земеделието, храните и горите – проф. д-р Христо Бозуков във връзка с изразената позиция на съсловната ни организация, че отговорностите по идентификацията на животните не са на ветеринарните лекари, а са на операторите, т.е. собствениците на животни.
Общите цели и задачи, свързани със здравеопазването на животните бяха акцент на разговора. Ключовите теми за разрешаване, които д-р Цветков постави са: изработване и приемане на новата НППНКЛБЖЗ, подготвяне на нотификация до ЕК за финансирането на изпълнението на мерките по НППНКЛБЖЗ за следващия програмен период, съгласно Регламент (ЕС)702/2014, плащанията за извършените имунопрофилактични мероприятия по Програмата за периода 01.01.2021 – 31.05.2021 г., саморегулацията на ветеринарномедицинската професия в България, подготвянето на проект на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност и оптимизиране на работата с информационната система „ВетИс”. Зам.-министърът поиска и конкретни предложения от БВС във връзка с подобряване работата на регистрираните ветеринарни лекари.
В заключение БВС изрази своето категорично становище, че ще бъде винаги на разположение и ще подкрепи всички действия на МЗХГ, спазвайки европейското и българското законодателство. Присъстващите изразиха увереност, че в хода на поредица от дискусии ще бъдат намерени решения, които да удовлетворяват всички.