Вход за членове:

(19.08.2021)
ПИСМО ДО БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Българският ветеринарен съюз (БВС) e съсловната организация на ветеринарните лекари в България. Той е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари (ЗСОВЛБ), обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 19.10.2007 г.
БВС е учреден на 22.03.2008 г., като независима, самоуправляваща се и саморегулираща се организация, която обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари. Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
Към момента в Българския ветеринарен съюз членуват над 2500 ветеринарни лекари от цялата страна, които са организирани в 28 областни колегии. Ние гарантираме, както здравеопазването на животните, така и здравето на населението, чрез изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите на цялата територия на Република България. Нашата организация е пълноправен член на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE), където активно участваме и развиваме както международно сътрудничество с ветеринарните лекари в Европа, така и много добро партньорство на регионално ниво със съседните Балкански страни.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Повода за това наше писмо е, че на 13 юли 2021 г. беше проведено гласуване в рамките на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент, която предложи отхвърляне на Делегирания регламент, който беше предварително одобрен от ЕК през май 2021 г. Този делегиран регламент предложи приемане на критериите, разработени от Европейската агенция по лекарствата (EMA), за да се определи кои антимикробни средства биха попаднали в категорията „запазени само за употреба от хора“. Вместо това, Комисията ENVI подкрепи предложение за замяна на Делегирания акт с нов, въз основа на препоръките на Световната здравна организация (WHO), които са много по-ограничаващи.
Предложението ще бъде внесено в Европейския парламент и ще бъде подложено на пленарно гласуване през септември 2021 г.
Ако Европейския парламент гласува в подкрепа на отхвърлянето на съществуващия Делегиран регламент, всеки нов проект на Делегиран регламент би ограничил строго всички антимикробни средства от цели класове антибиотици за употреба при животни, независимо от риска, който отделното лекарство представлява за човешкото здраве или начина, по който продуктът се използва.
Пълното ограничаване на употребата във ветеринарната медицина касае следните класове критично важни антибиотици:

• Цефалоспорини (3-то, 4-то и 5-то поколение)
• Гликопептиди
• Макролиди
• Кетолиди
• Полимиксини
• Хинолони (квинолони)
Пълното премахване на цели класове критично важни антибиотици, особено на широко представените в различни ветеринарни лекарствени продукти цефалоспорини (3-то и 4-то поколение), макролиди, полимиксини и хинолони, би повлияло негативно по следния начин:
• Хуманно отношение към животните. Болните животни заслужават да бъдат лекувани, когато страдат от бактериално заболяване. Също така, без подходящо лечение, болестта може да се разпространи и върху други животни и да застраши благосъстоянието на много животни. Естествено, че ние би следвало изцяло да подкрепяме и насърчаваме разумното използване на антимикробни средства, но не и пълната забрана и премахване употребата им във ветеринарната медицина.
• Зоонозни заболявания. Всяко животно, което не получава правилното лечение, увеличава риска от разпространение на болестта при хората.
• Безопасност на храните. Инфекциите, които не се лекуват (добре), увеличават риска от заразяване на храната.
• Продоволствена сигурност. Неадекватното лечение на бактериални заболявания може да доведе до намалена производителност. На ниво ЕС самодостатъчността на храните е съвсем малко над 100%, така че намалената производителност би могла да изложи на риск цените, което би могло да повлияе негативно върху определени сектори на обществото.
Във връзка с това решение на ENVI Европейската федерация на ветеринарните лекари /FVE/излезе със свое становище:
„FVE и EPRUMA са разочаровани от липсата на внимание от страна на членовете на ЕП за здравето и хуманното отношение към животните и отхвърлянето на науката.
EPRUMA беше разочарована да види как членовете на комисията ENVI гласуват тази седмица за отхвърляне на научната оценка на EMA, EFSA и ECDC.
В заблуден опит да се защити употребата на антибиотици за хуманна употреба и да се спре ходът на развитието на антимикробна резистентност, днес група евродепутати одобри предложение за резолюция, възразяващо срещу делегиран регламент, който очертава критериите за определяне на антимикробни средства, които ще бъдат забранени за употреба при животни.
Със загрижеността, основана на остарелите вярвания относно злоупотребата с антибиотици в сектора на животните и пълното погрешно тълкуване на препоръките на СЗО, този ход отхвърля научните препоръки на ЕС, които могат сериозно да застрашат здравето и хуманното отношение към животните наред с общественото здраве, безопасността на храните и сигурността на храните. Той отбелязва ясно изявление на неуважение към научно обоснования процес на вземане на решения, установен в ЕС, и игнорира многократните призиви на собствената си Камара да се бори с антимикробната резистентност, използвайки подхода One Health.
Гласуваното днес предложение ще се отрази отрицателно само на здравето и хуманното отношение към животните и няма да има положително въздействие върху общественото здраве или антимикробната резистентност.
EPRUMA повтаря тези опасения, преди предложението да бъде внесено на пленарно заседание през септември, и припомня, че когато животните се разболеят от животозастрашаващи бактериални инфекции, те заслужават и трябва да бъдат лекувани. Все още няма наличен продукт, който да замени антибиотиците по отношение на капацитета за лечение на бактериални заболявания при всяко живо същество.
Произволно разрешаване на забраната на единствения наличен терапевтичен избор означава, че животните ще останат незащитени срещу бактериални инфекции, което води до ненужно страдание и може би дори до смърт на животни, включително домашни любимци. Това е в грубо противоречие с Договора от Лисабон, който признава животните като живи същества, както и значението, което гражданите отдават на хуманното отношение към животните, както наскоро бе доказано от успешната европейска гражданска инициатива „Прекратете ерата на клетките“.
През последното десетилетие ветеринарният сектор направи огромни усилия, при които се наблюдава намаляване на продажбите на антибиотици и резистентност от страна на здравето на животните. EPRUMA остава ангажирана с по -нататъшното насърчаване на отговорното използване на антибиотици, като част от инструментариума на ветеринарните лекари, и с борбата с антимикробната резистентност чрез подход One Health, който се стреми към еднаква защита на здравето на хората, животните и околната среда.
Брюксел, 13 юли 2021 г.”
Българският ветеринарен съюз изцяло подкрепя това становище на FVE. Ако тази промяна спрямо прилагането на съществуващия Делегиран регламент стане факт ще има значителни последици за хуманното отношение към животните и няма да има допълнително положително въздействие върху антимикробната резистентност и общественото здраве. Затова Българския ветеринарен съюз, както и Българската асоциация на ветеринарните лекари практикуващи с продуктивни животни изцяло застават зад позицията AHE, FVE, EPRUMA и EGGVP в подкрепа на научната оценка, направена от EMA, EFSA и ECDC и ние сме против предложението, внесено от членовете на Комисията ENVI. Ние Ви призоваваме да гласувате в подкрепа на становището на цялата научна общност и против предложението на ENVI.

С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС

Име на файла Размер Тип
Писмо до българските евродепутати 295 Kb pdf