Вход за членове:

(30.08.2021)
Сп. " Ветеринарна практика" брой 4
Акцент в новия брой на списанието ни е: каузата за възвръщане престижа на българския ветеринарен лекар, практикуващ с продуктивни животни. Поводът е апелът на д-р Трифон Цветков колегията, работеща в направлението да бъде достойно представена и защитавана.
На първите страници ще прочетете отговорите на доц. д-р Крум Неделков – зам.-министъра на МЗХГ по съществени въпроси за българското животновъдство, ветеринарномедицинската дейност и образование и за партньорството между МЗХГ и Българския ветеринарен съюз.
В памет на знаменателната личност проф. д-р Никола Белев, година след загубата му, спомени с почит, уважение и възхищение разказват проф. д-р Иван Божков, д-р Недялка Найденова и проф. д-р Йордан Костадинов.
На страниците на БВС публикуваме резултатите от ползотворната среща между БВС и представителите на МЗХГ. Актуалните проблеми, свързани с дейността на практикуващите с продуктивни животни ветеринарни лекари, представени и пред зам.-министър Неделков от д-р Трифон Цветков и д-р Мирослав Първанов, са описани подробно.
Българската асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни с важна кауза за укрепване на сдружението и за възвръщане престижа на българския ветеринарен лекар, практикуващ с продуктивни животни. Вижте решенията от проведеното събрание.
Д-р Павел Янчев и д-р Георги Янчев ни информират, че е възможно строго ограничаване на антимикробни средства от цели класове за употреба при животните и затова апелират да бъдат употребявани във ветеринарната практика разумно и отговорно.
На страниците на FVE ще прочетете: Защо ветеринарните лекари се нуждаят от специфични антибиотици за лекуване на животните? и COVID-19 актуализация и ветеринарномедицинската професия.
На теория и практика доц. д-р Илиян Костов прави оценка на забраната за отглеждане на домашни птици на открито през 2020 г. за срок до 01.10.2021 г.
Има ли място за хомеопатия в практиката на ветеринарния лекар на този въпрос отговорите дава д-р Невена Микова.
Присъствахме на III Ветеринарномедицински паразитологичен форум, който предизвиква интерес и за ветеринарната и за хуманната медицина.
Посетихме и Ветеринарния симулационен център към Тракийския университет – Стара Загора, който пренася немския опит в полза на студентите от Ветеринарномедицинския факултет.
Три нови книги излязоха от печат за българските читатели, полезни за нашата практика – „Живот и наука през моите очи“ (акад. Атанас Атанасов), „История, политика и селско стопанство в България” (проф. дсн Иван Станков) и „Алманах на противопаразитните продукти” (д-р Георги Маринов и д-р Евгени Евтимов).
В рубриката ни за авторитети проф. д-р Илия Цачев ни обръща внимание към създателя на първата Виртуална ветеринарна общност – VVC като първата любов и още нещо.
„Със скалпел и перо” описваме живота на Професор всезнайко от Шумен – д-р Тончо Радев.
Благодарим Ви, че заедно работим за добрата ветеринарна практика, защото чрез информираност се изгражда авторитет.
Приятно четене!