Вход за членове:

(01.11.2021)
Становища на БВС
Уважаеми колеги,

Публикуваме:
1. СТАНОВИЩЕ на БВС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с Постановление № 78 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.)

2.СТАНОВИЩЕ на БВС относно Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България за периода 2022 – 2024 г.

От Ръководството

Име на файла Размер Тип
Становище на БВС относно проект Тарифа Изх.N 081 от 01.11.2021 781 Kb pdf
Становище на БВС относно проект на НППНКЛБЖЗ Изх.N 082 от 04.11.2021 236 Kb pdf